Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2018 г.

Отчет на дейностите на Фондация БлуЛинк и разпределение на разходите по стратегически направления през 2018 г. 

Сподели