Писмо до МОСВ: Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпросите на околната среда

На 17 октомври 2023 година фондация „БлуЛинк“, член на европейската мрежа “Правосъдие и околна среда” (J&E), проведе в партньорство с МОСВ институционална кръгла маса на тема „Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпроси на околната среда?“.

В началото на март 2024 година „БлуЛинк“ внесе в МОСВ писмо с обобщение на резултатите от събитието, които бяха обработени аналитично от правния експерт на фондацията Пламен Пеев и колеги от J&E.

Публикуваме тук писмото в неговата цялост.

Сподели