Подкрепящо изследване към доклада на ЕК за приложението на Директивата за тютюневи изделия 2014/40/EU (in English)

Заключителен доклад за външно подкрепящо изследване за събиране на фактология за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС. Възложено от здравния директорат на ЕК за нуждите на първия доклад на комисията за оценка на ефекта от Директивата, публикуван на 20.05.2020. Подкрепящото изследване бе изпълнено от консорциум на консултантските компании ICF S.A. и Rand Europe и е публикувано от ЕК https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ce15083-b931-1... " target="_blank">тук. В консорциума участваха и водещи учени от Kings College в Лондон. Съавтори от страна на БлуЛинк: Павел Антонов, PhD, и Пламен Пеев, PhD.

Сподели