Позиция на членовете на Граждански форум „ЕС-Русия“ в подкрепа на българските граждански организации

Позиция на членовете на Граждански форум „ЕС-Русия“ в подкрепа на българските граждански организации, ангажирани в борбата за върховенство на закона и защитаващи екологичната, демократична и социална справедливост и човешките права в Европейския съюз

Споделяме нарастващата тревога на гражданските организации, които се борят за екологичните, човешки и социални права и защитават демокрацията и върховенството на закона в България. Разтревожени сме от съществуващите демократични дефицити, които виждаме в натиска от политически и бизнес интереси, свързани с все по-консолидираната собственост на масовите медии и демократични институции, срещу критичните граждански гласове в България. Настояваме за изостряне на вниманието и за решителни мерки от страна на българските власти и европейските институции, в контекста на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Пълният текст на позицията е в прикачения документ.

Сподели