Правен анализ на българското законодателство в областта на климата

Правен анализ на българското законодателство в областта на климата и възможностите за неговото усъвършенстване от гледна точка на изпълнението на Европейския климатичен закон.

Основните въпроси, които съставляват рамка на този правен анализ, са:
- Какви законодателни промени в българското законодателство трябва да се предприемат, за да се изпълни Европейския климатичен закон?
- Доколко съществуващият българския закон за ограничаване изменението на климата отговаря на Европейския климатичен закон и/или може да бъде рамка за него?

Автор: Пламен Пеев, старши експерт право и околна среда, Фондация “Блулинк”.

Този доклад е подготвен в рамките на проекта “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, осъществяван от фондация „Блулинк“ с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация.

 

Сподели