„Правосъдие и околна среда“ и „БлуЛинк“ призоваха за по-категорични мерки за климата и природата в ЕС

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член изпратиха отворено писмо, с което призоваха българските партии да подкрепят усилията за ограничаване на климатичните промени и разрушителните за природата процеси в цяла Европа.

Призивът беше отправен в контекста на изборите за Европейски парламент (ЕП), където България разполага със 17 гласа. Правните експерти на асоциацията „Правосъдие и околна среда“ подчертаха нуждата от категорични действия за подобряване на достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда, приемане на Закона за възстановяване на природата и по-стриктно законодателство за намаляване на емисиите на CO2.

С цялото писмо може да се запознаете тук.

 

Този документ е част от Работния план на европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“, изпълнен  с финансовата подкрепа от LIFE НПО грантове на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието е на авторите.

Сподели