Проектът АЕЦ Белене: Истинската цена на ядрената енергия

Екологично сдружение За Земата публикува българския текст на откъс от доклада „Увеличение на ядрените мощности в Европа, влияние на урановите мини и алтернативи“, посветен на проекта АЕЦ Белене. [1] Докладът цели да изложи на показ митовете, че ядрената енергия е чиста, сигурна, евтинa и добра за климата. Реалността е, че ядрената енергия в България е характеризирана от скрити разходи, които ще бъдат прибавени към сметката на данъкоплатеца, технически проблеми и спотайващи се опасности. В същото време, вече съществуват по-изгодни алтернативни енергии и по-оптимизирани средства за енергиен мениджмънт.

Настоящият документ представлява българския превод на откъс от доклад номер 12 по проект EJOLT със заглавие: „Увеличение на ядрените мощности в Европа, влияние на урановите мини и алтернативи“ ("Expanded nuclear power capacity in Europe, impact of uranium mining and alternatives") [2] и представлява опит за икономически анализ на проекта АЕЦ Белене на базата на различни доклади и експертни оценки. Проектът АЕЦ Белене е белязан от липсата на прозрачност не само по отношение на споразуменията с инвеститорите и фирмите изпълнители, но и по отношение на докладите на консултантите, за някои от които са похарчени стотици милиони лева. Въпреки сериозните суми за консултанти, няма видим продукт, който да е представен на обществото, което оставя усещането за източване на публични средства. Опитът ни да заместим тази информационна празнина е изпълнен с липса на точни данни, които сме се опитали да заместим с експертни оценки от други доклади и от наша страна, както и на базата на опита от ядрени проекти в други страни. Въпросът за точността на подобни доклади бледнее пред въпроса за корупцията, свързана с проекта АЕЦ Белене, както и опитите да се занижат икономическите оценки за него. Прикриват се от обществото разходите, които то ще трябва да плаща в последствие или евентуално при сериозна ядрена авария, нещо, което се наблюдава и в други страни по други проекти.

Затова най-добрата стратегия за преодоляване на манипулацията на обществото и корупционното източване на средства е информирането му в детайли за разходите, които то ще трябва да плаща. Надяваме се, че с този доклад правим стъпка напред и информацията за подобен род проекти ще се акумулира в бъдеще и ще се прецизира от работата на други експерти.

Докладът е създаден в рамките на глобален проект за екологична справедливост EJOLT. [3]

Бележки:
[1] Откъс от доклада на български език със заглавие "Проектът АЕЦ Белене" е наличен тук: "Проектът АЕЦ Белене"
[2] Пълният доклад на английски език може да бъде свален тук: http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/141031_Expanded_nuclear_capacity_Europe.pdf
[3] Повече за проекта на http://ejolt.org/ и повече за атласа за екологична справедливост с филтриращи функции за всички ядрени или уранови конфликти на  http://ejatlas.org/

За повече информация:

Тодор Тодоров тел. 02/9431123
Тодор Славов  тел. 0887505958
Петко Ковачев (по въпросите за Козлодуй 7) 0888420453

Сподели