"Против войната и разделението". Годишен доклад на БлуЛинк за 2022 година

„БлуЛинк“ е фондация в обществена полза, регистрирана в България с мисията да подкрепя гражданското общество, демокрацията, общоевропейските ценности и екологичната устойчивост. „БлуЛинк“ следва целите си, като поддържа създаването на онлайн мрежи, журналистиката в обществен интерес, застъпничеството и анализите. През 2022 „БлуЛинк“ остана ангажирана с различни предизвикателства на национално и регионално ниво, а именно:

⧫ пропагандата срещу ценности като демокрацията, опазването на природата и човешките права, както и нарастващия натиск от контра-движения;
⧫ политики срещу демокрацията, европейските ценности, опазването на природата и човешките права;
⧫ подкопаване участието на защитниците на природата, човешките и малцинствени права, в т.ч. свързани с пола, при вземането на управленски  решения;
⧫ задълбочаването на разломите и отчуждаването в гражданското общество вследствие на активността в социалните мрежи и влошеното състояние на независимата стражева журналистика в обществена полза;
⧫ манипулации, недоверие към науката и институциите, и други последици от COVID-19 пандемията и хибридната антиевропейска пропаганда.

В съответствие със стратегията си за 2021-2023 „БлуЛинк“ действаше в три ключови области:
1. Изграждане на връзки между гражданското общество и журналистите, работещи в обществен интерес;
2. Целева подкрепа за обединяването на гражданското общество, общественото участие и застъпничеството; и
3. Приложни изследвания и анализи.

Целия доклад на английски и български език може да намерите в линковете по-долу.

Сподели