Публикуване в интернет и подаване на сигнали онлайн: обучение за активни граждани и НПО - записване до 14.05

Стратегическо ползване на ИТ за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики
Обучителна работилница за активни граждани, и представители на НПО и граждански инициативи

на 15-17 май 2015 (петък, събота и неделя), в София


Участниците ще получат практически умения за:
• ползване на системи за управление на съдръжание с отворен код (като WordPress) за създаване на собствени блогове или сайтове в интернет;
• боравене със софтуер за работа с аудио файлове и създаването на подкастове;
• боравене със съществуващи уеб механизми за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики и подаване на сигнали към институциите с помощта на платформата Signali.bg; и
• стратегическо използване на социално-мрежови инструменти (вкл. Facebook, Twitter, YouTube, Picassa) и на специализирания социално-мрежовият сайт за български НПО BlueLink.net.


Обученителната работилница ще изгради умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики, за НПО, вкл. в отдалечени и географски изолирани места чрез стратегическо използване на интернет инструменти. По време на обучителните работилници ще се осъществи трансфер на опит, познания и инструменти за свързване на млади ИТ-специалисти с млади активисти и представители на НПО от цялата страна. Участието в обучението ще подобри капацитета на участниците, а в дългосрочен план ще укрепи развитието на гражданското общество.

Работилницата е част от проект Signali.bg, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО за България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фондация „БлуЛинк“.

Обучители:
Владимир Василев – основател на първия български хакерспейс (init Lab), дългогодишен WordPress преподавател и проповедник, както и "момче за всичко" в собствената си уеб компания
Иво Божков - репортер и блогър, който отразява на живо чрез Livestream всички важни вечери на протест и недоволство #ДАНСwithme срещу кабинета „Орешарски”, отразява и окупацията на СУ и протестите около Ректората в подкрепа на окупиращите студенти
Диана Трифонова – част от екипа на студенското онлайн радио „Рекация” и сътрудник към BlueLink.net
Павел П Антонов, управляващ редактор на BlueLink.net и бивш главен редактор на Green Horizon, Будапеща, Новини и актуални предавания в Нова телевизия и др.

Кой може да участва:
Активни граждани, младежи, доброволци и членове на неправителствени организации. С приоритет при избора на участници в обучението се ползват младежи, роми, лица в риск от бедност, вкл. и в отдалечени населени места.


Условия за включване:
За записване, в имейл до office <at> bluelink.net, разкажете в свободен текст за личния и професионалния си интерес към мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики, участие в граждански инициативи и кампании в интерес на малцинства, групи и индивиди в неравностойно положение. Посочете какъв е личния Ви интерес към темите на обучението, и дали разполагате със собствен компютър, на който ще работите.
Обучението е безплатно благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants и фондация „БлуЛинк“ и на приетите участници ще бъдат осигурени транспорт до  София, настаняване и храна. Броят на местата е ограничен и участниците, които отговарят на критериите, ще бъдат записвани веднага, затова не чакайте крайният срок 14.05.2015 г. – запишете се сега!

 

BlueLink.net изпълнява дейностите като част от проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие”, подкрепен от програмата за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на Европейската икономическа общност (Интернет страница на Оператора на програмата: www.ngogrants.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация БлуЛинк и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Сподели