„След бурята. Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“ - Резенция на финалния доклад от изследването

Рецензия на доц. д-р Валентина Георгиева на изследователски доклад „След бурята. Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“.

Изследването е проведено от Фондация “БлуЛинк” в сътрудничество с Фондация “Медийна демокрация”, Фондация “Джендър алтернативи” и независими изследователи. Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Сподели