След въглищата: Как да съчетаем успешно социалните права и зелените политики в България?

Автори:
Пламен Пеев, PhD
Гавраил Гавраилов, PhD
Павел Антонов, PhD
Велина Барова

Набор и дизайн на корицата:  Росица Илиева

Печат:

Публикация от Фондация БлуЛинк и Фондация Фридрих Еберт - България
Отговорни редактори:
Павел Антонов, Управляващ редактор, Фондация БлуЛинк
Жак Папаро, Директор, Фондация Фридрих Еберт - България

Публикацията "След въглищата: Как да съчетаем успешно социалните права и зелените политики в България?" е достъпна онлайн на адрес: https://www.bluelink.net/files/attachments/sled-vaglishtata.pdf
Издание първо
София 2022 г.

Мненията, изразени в тази публикация, принадлежат на авторите и не отразяват непременно позициите на Фондация Фридрих Еберт и Фондация БлуЛинк.
Не се допуска използване за търговски цели на съдържание, публикувано от Фондация Фридрих Еберт, без изрично съгласие на фондацията.


Фондация БлуЛинк
Бул. “Сливница” 257, ет.3, София, България
office [at] bluelink [dot] net, http://www.bluelink.net/


Фондация Фридрих Еберт - България
Ул. “Княз Борис I” 97, София, България
office [at] fes [dot] bg, http://www.fes-bulgaria.orgВсички права запазени под Creative Commons лиценз CC BY-NC-ND. Позволява свободно ползване за нетърговски цели, без производни и със задължително позоваване на източника.

Накратко

С проекта “Справедлив преход е възможен” фондация БлуЛинк продължава своето сътрудничество с фондация Фридрих Еберт, за да укрепи гражданското участие в сближаването на политиките за социална справедливост и опазване на климата и околната среда в България и ЕС. След първоначално картиране на отношението към такова сближаване след гражданските и политически застъпници за човешки и социални права и опазване на природата, насочихме вниманието си към регионите и общностите, в които то се случва. През 2021 г. с участието на местни граждани, община, природозащитници и синдикалисти анализирахме перспективите пред Перник като първи български регион, който осъществява преход отвъд въгледобива. През 2022 разширихме анализа на възможностите за съчетаване на екологични и социални ползи при отказа от въглища към Маришкия басейн и конкретно към казуса на ТЕЦ “Брикел”.
Настоящият аналитичен доклад съдържа анализ на случая “Брикел” в контекста на други въглищни региони (Перник в България, Гърция, Испания), отказали се от въглища, както и анализ на позициите на заинтересованите страни в избрания регион и на ключови играчи на местно и национално ниво. Разглеждаме нагласите на синдикални организации, местни активисти и НПО в областта на околната среда, компетентни органи и  др. участници в процесите, спрямо осъществяването на териториалните планове за справедлив преход.

Опитът на Гърция и Испания сочи, че преходът от въглищата е осъществим, дори по-бързо, отколкото се очаква. Там, засегнатите общности вече получават средства за справедливия преход във въглищните региони. Въз основа на преглед на литературата, стратегически документи, медийни публикации и интервюта с участници в протест и контрапротест срещу ТЕЦ “Брикел”, установихме, че:
правната и стратегическа рамка на справедливия преход залага амбициозни и устойчиви политики и обезпечава финансиране на прехода към нисковъглеродна икономика и климатична неутралност във въгледобивните региони;
възможностите за енергийна трансформация изискват активното участие на местните заинтересовани страни, но
местните хора са объркани и дезинформирани относно тези възможности а общините не са достатъчно активни в преследването им;
дори протестиращите срещу замърсяването на въздуха в защита на здравето на децата си, не искат пълно затваряне на ТЕЦ “Брикел”, а по-скоро модернизацията му;
те изглеждат по-склонни да приемат постепенен преход с предвидими етапи.
Нагласите, интересите и липсата на капацитет на местно ниво пречат на възприятието на ползите от справедливия преход и Зелената сделка. Комуникацията на ползите и възможните алтернативи е основно предизвикателство пред тоталната социално-икономическа промяна във въгледобивните региони, която ще подобри на практика живота на засегнатите работници и местните общности.


 

Съдържание

 • Накратко
 • Еnglsh Language Summary
 • За авторите
 • Цели и методи на настоящото изследване
 • През Перник до “Брикел” - предистория и досегашни стъпки
 • Местните хора между чука и наковалнята
 • Помирението неизбежно: анализ на стратегическите документи
 • Аналитична рамка на справедливия преход
 • Политики и посоки за справедлив преход - глобалната рамка
 • Европейската рамка
 • Фондът за справедлив преход на ЕС
 • Възможности по Фонда за справедлив преход
 • В България
 • Едно сравнение с Гърция
 • Справедливият преход в Испания
 • Регионални и местни планове
 • Проект на териториален план за справедлив преход на област Стара Загора
 • План за интегрирано развитие на община Гълъбово
 • Примери за налични възможности и проекти в региона
 • Изводи от анализа на правни и стратегически документи
 • Относими изводи и препоръки на Европейската сметна палата
 • Въглища с внезапен край: Случаят с ТЕЦ “Брикел”
 • Предистория на конфликта в Гълъбово
 • Социален и икономически контекст на ситуацията в община Гълъбово
 • Заинтересовани страни в рамките на дебата
 • Изводи от случая “Брикел”
 • Заключение
Сподели