Сравнение между принципи и реалност: Партньорство през ранните етапи на Кохезионната политика за периода 2014-2020г. (Доклад на SF-team за Централна и Източна Европа)

Докладът е публикуван на 29 ноември 2012 едновременно в Братислава, Будапеща, Варна, Варшава, Прага, Рига и Турго  Муреш, от  SF-team - неправителствена коалиция от организации работещи за устойчивото бъдеще.  Съдържа резултатите от изследване  за възможностите за участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в процеса на програмирането за използване на фондовете за реализиране политиката на сближаване през 2014-2020 г. в седемте държави-членки: България,  Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, и Чешката република.

Документи:

[1] принципи в сравнение с реалността - партньорство в ранните етапи на 2014-2020 политиката на сближаване.

[2] Приложение: Акценти на национален опит

 

Можете да видите и шестнадесетти принципа за успешно партньорство в средствата от ЕС, в: Ключът към Партньорство за успешните фондове на ЕС, май 2012 г.

 

Сподели