Свободни в Мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Facebook и как да го прекратим?

Свободни в Мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Facebook и как да го прекратим?
Автори:

  • Павел Антонов, PhD
  • Владислав Величков
  • Александра Георгиева

Издател: 
Фондация  “БлуЛинк”
Бул. „Сливница“ 257, ет. 3, София, България
office [at] bluelink [dot] net, http://www.bluelink.net/

Всички права запазени под Creative Commons лиценз CC BY-NC-ND. Позволява свободно ползване за нетърговски цели, без производни и със задължително позоваване на източника.
Тази публикация е достъпна в интернет на адрес <https://www.bluelink.net/publications>
Издание: Първо
София 2023 г.
Публикация по проект „Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници  в българския Facebook!“  с подкрепата на Гражданско обединение „Равни БГ“ чрез Български фонд за жените (БФЖ).  Мненията, изразени в тази публикация, принадлежат на авторите и не отразяват непременно позициите на „Равни БГ“ и БФЖ.

Сподели