За по-ефективна и достъпна програма за насърчаване на европейските ценности призоваха граждански организации

През януари 2021 г. Европейската комисия и Европейският парламент приеха нова програма за подкрепа на инициативи на гражданското общество – "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV), за периода 2021-2027. Тя е изградена върху предишните програми "Европа за гражданите" и "Права, равенство и гражданство". CERV ще подкрепя граждански организации, работещи на местно, регионално, национално и транснационално ниво, и ще насърчава гражданското и демократично участие.

За програмата е осигурен безпрецедентен бюджет от 1,55 милиарда евро. Граждански организации из цяла Европа, сред които и БлуЛинк, я приветстваха и формулираха препоръки за нейното ефективно и прозрачно прилагане в отвореното писмо до Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, с ресор "Ценности и прозрачност".

Препоръките имат за цел да улеснят достъпността на програмата CERV за по-малките организации, включително чрез по-гъвкави схеми за финансиране, превод на документи на всички езици на държавите-членки и лесна за кандидатстване процедура, както и да гарантират граждански надзор върху изпълнението на програмата.

Пълният текст на отвореното писмо на английски език можете да намерите в приложения pdf файл.
 

Сподели