Презентации

 

 

9 ноември 2017 г.

 

Потенциал за развитие на зелената икономика в България

Драгомир Константинов, проектен изследовател по зелена икономика, България

 

Потенциал за развитие на зелената икономика в Македония

Христина Оджаклиеска, проектен изследовател по зелена икономика, Македония

 

Потенциал за развитие на зелената икономика в Сърбия

Жаклина Живкович, проектен изследовател по зелена икономика, Сърбия

 

Опитът със зелените обществени поръчки в Сърбия

Наташа Глигориевич, Директор, Център за устойчиво развитие, Сърбия

 

Кръговата икономика в Сърбия

Милош Станчич, Член на УС, Център за анализи и публични политики, Сърбия

 

Екологичната трансформация в ръцете на хората

Ведран Хорват, Изпълнителен директор, Институт за политическа екология, Хърватия

 

10 ноември 2017 г.

 

Екоиновациите: предпоставка за социално-екологичната трансформация

Дърк Холеманс, Директор, Фондация „Ойкос,“ Белгия

 

Подходи към енергийна трансформация в ЕС и ЦИЕ

Руслан Жечков, консултант, Technopolis Group, Франция

 

Институционални и практически предизвикателства пред битовите потребители при производството на зелена енергия в България

Илян Илиев, Директор, Фондация „ОЦОСУР,“ Варна

 

Към устойчиво развитие и зелена икономка в ромски общности: ролята на публичните инвестиции

Ива Александрова, независим изследовател, Великобритания

 

Политики за ресурсна ефективност: индустриалната симбиоза като модел за оптимизиране на използването на природните ресурси

Руслан Жечков, консултант,Technopolis Group, Франция

 

Зелен растеж vs. зелено развитие: зелените политики и ефектът им върху брутния вътрешен продукт

Димитър Събев, икономист

 

Зелената икономика и климатичните промени

Озгечан Кара, асоциация „Зелена мисъл“, Турция

 

Предизвикателствата пред зелената икономика

Мартин Заимов, зам.-председател, Българска асоциация "Електрически превозни средства"

 

Да правиш пари от опазването на околната среда: как развитието на екосистемните услуги по Черноморието обедини екоактивисти и местни власти

Д-р Павел Антонов, Координатор проучвания, Фондация „Блулинк“

Сподели