Екологично образование

Новина
12-07-2024

През май 2024 година фондация „БлуЛинк“ се включи към европейския проект ENRICH (Environment, Rights, Children – Околна среда, права, деца), който се провежда под ръководството на чешката неправителствена организация „Правосъдие и околна среда“ (J&E).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
26-06-2024

Темата за справедливия енергиен преход настъпва все по-уверено в класните стаи и все повече ученици от въгледобивните райони излизат с предложения за справяне с тежките екологични предизвикателства, които го съпътстват.

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...
Новина
17-05-2024

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член призоваха българските партии за по-категорични и справедливи политики в областта на околната среда и климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
16-04-2024

В развитите и развиващите се страни все по-често се създават национални консултативни органи по въпросите на климата, чиято цел е да предоставят съвети на правителствата, да оценяват напредъка по средносрочните и дългосрочните цели в областта на климата и прехода към общества с ниски нива на въглеродни емисии или без изкопаеми горива.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
10-03-2024

Екстремните метеорологични явления, като горещи вълни, проливни валежи, различни видове бури и засушавания стават все по-чести и по-интензивни на много места по света в резултат на предизвиканите от човека климатични промени. Не всяко от тях обаче ще зачестява, а промените не се наблюдават еднакво навсякъде.

Публикувано от: снимка на АЕЖ - България Асоциация на европейск...
Новина
18-01-2024

Срокът за кандидатстване за тази работилница е удължен до 10 февруари 2024 г. Кандидатствайте тук!

Европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“ (J&

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
30-11-2023

Близо 15 будни за климатичните проблеми журналисти взеха участие в работилницата „Локални истории за глобалните промени на климата“, която Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе с подкрепата на фо

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
28-11-2023

Fifteen journalists took part in the workshop Local stories about global climate change, which the Ministry of Environment and Water (MOEW) conducted with the support of the BlueLink Foundation on November 27 and 28, 2023.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-03-2022

Следната петиция разпространи Tilt - гражданско движение на Европейските зелени за зелена и справедлива Европа. Текстът на петицията гласи:

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг