Екомрежа България

Природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци.

В България много организации и граждански инициативи работят за опазване на природата. Ефективната природозащита в днешно време изисква добра координация на всички заинтересовани страни и популяризация на дейността им, така че техните усилия да бъдат добре разбирани и активно подкрепяни. Целта на настоящия проект е да засили обмена на информация сред българските екологични НПО и тяхната работа в мрежа с помощта на иновативни комуникационни платформи, което да помогне осезаемо дейностите на активистите в следните проблемни сфери:

1) Опазване на защитени зони и спазване на правилниците за управлението им;
2) Промишлено замърсяване (въздушни, водни и почвени вредни емисии от настоящи или бивши заводи);
3) Битови отпадъци и проблеми в управлението им .

Няколко типа дейности ще бъдат осъществени:

1)    Начална конференция  за свързване на максимален брой актьори, действащи по проблемните сфери на проекта – 13-14 май 2011г, гр. София;
2)    ЕкоУебМапиране: Развитие на  Уеб 2.0 картографски портал за визуализация на екологичните проблеми и свързаните с тях дейности на НПО, който да предлага онлайн инструменти за събиране и разпространяване на информация от различни заинтересовани страни;
3)    Крос секторни срещи: Организиране на срещи с представители на НПО от различни обществени сфери с цел идентифициране общи цели и кампании, които да улеснят и природозащитните дейности;
4)    Еко мрежа на експерти, които да сформират база от научни и правни специалисти,  готови да реагират бързи за консултации по случаи на заплаха към околната среда;
5)    Обществени обсъждания на проекти с голямо значение за природозащитата;
6)    Медийни участие и събития като подкрепящи дейности за повишаване на общественото съзнание и подкрепа да дейностите на природозащитните организации и активисти;
7)    Крайна конференция за представяне на резултатите и обсъждане на възможности за осигуряване на устойчивост и бъдещо развитие на координационните и комуникационни канали с доказана полезност


Проектът, подкрепен финансово от германската фондация DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de ),  се извършва от българските партньори БлуЛинк Информационна Мрежа (http://www.bluelink.net/) и Българска фондация Биоразнообразие (www.bbf.biodiversity.bg/), и се координира от германския партньор Институт за регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde – IfL, http://ifl-leipzig.de ).

Научноизследователската дейност на IfL в подкрепа на дейности по работа в мрежа в природозащитния сектор е част от интереса на института към оформянето на пространството в контекста на отношенията човек-природа.

БлуЛинк има над 10-годишна история като фасилитатор на работата в мрежа и развитието на информационните технологии в полза на екологичната общност в България, а Българска фондация Биоразнообразие е с над 13 годишен опит в сътрудничеството и подкрепата на българските природозащитни НПО и сред инициаторите на коалиция «За да остане природа в България».


Координираща организация:
IfL, Лайпциг

Партньорски организации:
БлуЛинк Информационна Мрежа, София
Българска фондация Биоразнообразие, София

Период:
Март 2011 - август 2012

Донор:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Общ проектен бюджет:  
207 000.

Сподели