Екомрежа България

Екомрежа България - природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци.

Този дългосрочен проект цели подпомагане на ефективната природозащита чрез добра координация на всички заинтересовани страни и популяризация на дейността им, така че техните усилия да бъдат добре разбирани и активно подкрепяни.

След деветгодишно прекъсване, на 13 и 14 юли в София отново беше организирана Национална конференция на природозащитните организации.

Представители на 92 природозащитни организации от България възобновиха годишните национални срещи на гражданската природозащитна общност в страната. По време на срещата те изработиха и приеха стратегически документ със синтезирани препоръки за актуалните нужди и необходимите действия в областите:

 • защитени зони;
 • промишлени замърсявания;
 • битови отпадъци;
 • електронни отпадъци,
 • природни ресурси;
 • НПО представители в съвети, комисии и работни групи към институции;
 • приоритети за околната среда за програмен период 2014-2020 г.;
 • енергия и климат;
 • устойчива градска среда;
 • използване на еврофондовете за постигане на устойчиво развитие;
 • оценка на въздействието на околната среда (ОВОС);
 • карти за природозащита;
 • гражданско участие.

 

В момента се работи по друга важна част от проекта - онлайн картографски портал за визуализация на екологичните проблеми и свързаните с тях дейности, който да предлага и инструменти за събиране и разпространяване на информация, както и ресурсна информационна база по отделните случаи.

В тази дейност - Екомрежа България, се отделят и средства за междусекторни срещи с представители на различни обществени сфери, които да идентифицират общи цели и кампании, за публични обсъждания на проекти с голямо значение за природозащитата, за медийни събития.

През 2012 г. е предвидена и поредната национална конференция.

Проектът, подкрепен финансово от германската фондация DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de ),  се извършва от българските партньори фондация Блулинк (http://www.bluelink.net/) и Българска фондация Биоразнообразие (www.bbf.biodiversity.bg/), и се координира от германския партньор Институт за регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde – IfL, http://ifl-leipzig.de ).

За неговото финансиране са предвидени 207 000 лв.

Сподели