дерастеж

Новина
09-05-2024

This report was published as part of the transnational project Geopolitics of a Post-Growth Europe in which BlueLink Foundation took part as a partner from Bulgaria.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
09-05-2024

Докладът е публикуван в рамките на проекта „Геополитика след растежа в Европа“, в който фондация „БлуЛинк“ беше партньор от България.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
07-05-2024

Едва ли ще успеем да обезвредим климатичната бомба или други екологични заплахи, докато икономиката продължава да расте. Какво обаче би означавал краят на икономическия растеж за геополитиката? Ако Европейският съюз тръгне пръв по пътя на дерастежа, ще може ли да остане глобален фактор?

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
01-03-2024

Филка Секулова е старши научен сътрудник в изследователския център IN3 към „Отворения университет на Каталуния“ и член на „Лаборатория за градска трансформация и глобална промяна“.

Submitted by: pavelan's picture Pavel Antonov
Новина
10-01-2024

Димитър Събев (1976) е главен асистент в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките.

Submitted by: pavelan's picture Pavel Antonov
Новина
18-12-2023

През октомври и декември 2023 г. фондация „БлуЛинк“ проведе две дискусионни работилници в опит да потърси гледните точки на страните от Централна и Източна Европа и глобалния Юг към концепцията за дерастеж в Европа.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
07-12-2023

Post-growth ideas attract many green thinkers, activists and politicians in Bulgaria and Europe. But what would a farewell to economic growth in the European Union mean for its standing in the world and its relations with the Global South? What is the Global South’s perspective to green visions on European geopolitics, and what role for information technology in the debate?

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
07-12-2023

"БлуЛинк" подкрепя Европейската зелена фондация (GEF) като провежда онлайн работилница за дискусия, озаглавена "Геополитика на дерастежа в Европа по време на конфликти - гледната точка на глобалния Юг". Събитието ще се проведе на английски виртуално на  11.12.2023 г., понеделник, от 15:00 CET (16:00 българско време) в  платформата Zoom.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
29-11-2023

Юлиан Попов (1959 г.) е министър на околната среда и водите на България. Преди това е бил експерт и съветник по климатични политики и свързаните с климата теми в Европа. Два пъти е попадал в класацията на 40-те най-влиятелни гласове в Европейската енергийна политика.

Submitted by: pavelan's picture Pavel Antonov
Новина
21-09-2023

БлуЛинк подкрепя Европейската зелена фондация (GEF) като провежда дискусионна работилница озаглавена "Геополитика на дерастеж по време на конфликта в Европа" . Събитието ще се случи на  11.10.2023 г., от 14:30 CET (15:30 българско време) в хибриден формат:

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink