домашно насилие

Новина
22-06-2023

В отворено писмо до Министъра на правосъдието, Атанас Славов, заместник-министъра на правосъдието, Юлия Ковачева и Румен Александров - ръководител на Мисията на България в ЕС, Българска платформа към Европейско женско лоби апелира за необходимостта от спешни действия за приемане на Директивата на ЕС относно насилието над жени и домашното насилие.

Новина
13-04-2023

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО:
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Относно: Спешното приемане на адекватно и ефективно законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието над жените

Уважаеми народни представители,

Новина
29-03-2023

С участието на граждански организации от цялата страна, представители на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и специалисти от държавни институции премина на 27 март конференцията „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие“ в Пловдив.

Новина
03-02-2023

ОТВОРЕНО ПИСМО


ДО:
РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
БСП
ГЕРБ-СДС
ВЪЗРАЖДАНЕ

ДО:
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Новина
29-09-2016

„Мълчанието НЕ е злато“ е призивът, който обедини седем организации от София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен и Свиленград в национална информационна кампания срещу домашното насилие.