Климат и енергия

Новина
08-06-2023

На 27 юни „БлуЛинк“— Мрежа за гражданско действие ще събере на еднодневен форум представителите на различни граждански организации, активни в борбата за чиста природа, здраве и човешки права. Целта ни е да поговорим за екологичните проблеми, с които се борим, къде са допирните точки между нашите битки и какви действия можем да предприемем заедно.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
15-05-2023

Според  календара на МОСВ 15 май е Световен ден на климата, обявен от страните членки на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Новина
12-05-2023

Граждани организират подписка срещу замърсяването на ТЕЦ „Бобов дол“   Всеки заинтересован може да подкрепи исканията им до 15 май, като изпрати писмо отГраждански достъп Демокрация Добро управление Бобов Дол Здраве подписка чист въздух Климат и енергия

Submitted by: Greenpeace Bulgaria's picture Greenpeace Bulgaria
Новина
08-05-2023

Вие сте засегнати от екстремни климатични явления? Вълнувате се от измененията на климата, опазването на околната среда, човешките права?  Защитавате правата на хората и върховенството на правото? Или просто си вършите работата като журналист или адвокат по въпроси, свързани с човешките права и климата? 

Ако поне веднъж отговорихте с "да",

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
04-05-2023

Подкрепа за провеждане на 29-тата среща на ООН за климата (СОР29) в България изрази "БлуЛинк" чрез открито писмо до президента Румен Радев.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
30-03-2023

For many scientists, the promotion of their research ends with publishing a report in a leading scientific journal or with presenting their findings at a prestigious conference. But communicating your findings to those whose lives you want to improve through science requires communicating the results of your work beyond this specialist bubble.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
30-03-2023

За голям брой учени популяризирането на изследователския им труд приключва с публикацията на доклад във водещо научно списание или с представянето му на престижна конференция. Но общуването с хората, чийто живот искаме да подобрим с научната си работа, изисква резултатите от туда ни да станат известни отвъд този специализираният балон.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
09-03-2023

Победа! Съдът на Европейския съюз отсъди в полза на околната среда и човешкото здраве в дело срещу замърсяването от „ТЕЦ Марица изток 2“
ТЕЦ „Марица Изток 2“ на яз. Овчарица е най-голямата въглищна централа в България и на Балканския полуостров

Submitted by: Greenpeace Bulgaria's picture Greenpeace Bulgaria
Activists celebrate a Dutch court ruling that unambitious climate policies viola
Новина
28-02-2023

Does governments’ unwillingness to reduce carbon emissions impair the rights of EU citizens?

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Активисти празнуват решение на холандския Върховен съд
Новина
28-02-2023

Нежеланието на правителствата да намалят въглеродните емисии накърнява ли човешките права на европейските граждани? Въпрoсът вече е на дневния ред на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) за 2023 г.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink