Зелените срещу инвестиционен клас за застрояване на Карадере

Зелените категорично се противопоставя на издаването на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект на строежа в района на Карадере, за което информираха през лятото медиите. Зелените внесоха обосновано становище срещу проекта, известен като „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ (Фаза 1), в Българска агенция за инвестиции и министерствата  на икономиката и енергетиката, на инвестиционното проектиране, на околната среда и водите, и на регионалното развитие, с копие до кмета и общинския съвет на гр. Бяла. Формацията, член на Европейската Зелена Партия, настоява държавните и общински институции да преустановят практиките на повсеместно бетонизиране и застрояване на Черноморието с цел репродуциране на проваления модел на интензивен и масов туризъм, и да изработят и приложат стратегия за устойчив и екосъобразен туризъм в региона на Бяла и по цялото Черноморие.
Според младата политическа партия, проектът репродуцира порочният модел на безконтролно застрояване на природните дадености на България с цел спекулативно набавяне на инвестиционен капитал за краткосрочна финансова облага на собствениците, без оглед на краткосрочните и дългосрочни вредни въздействия върху местните общности. Проектът за застрояване на Карадере се лансира от години като „екологичен“ и се рекламира чрез името на известния британски архитект Норман Фостър. Но информация относно параметрите на застрояване и икономическа рентабилност на проекта е подвеждаща и непълна, смятат Зелените. „Няма доказателства, че маркирането му като „еко“ и „зелен“ отговаря на европейските норми и изисквания за устойчиво природосъобразно развитие в защитени природни територии,“ се казва в становището им. Писмо със сходно съдържание в същите институции внесе и Фондация "БлуЛинк", издател на BlueLink.net, с цел отстояване на идеалните си цели, които включват опазване на природата, прозрачност и гражданско участие.


На практика липсват капитали, с които да се реализира проекта, сочи природозащитната формация. Напротив, пишат те, търсеният сертификат за приоритетен инвестиционен проект има за цел да подпомогне набавяне на капитал по спекулативен начин от рискови чуждестранни и/или офшорни инвеститори и крие потенциал от вредни ефекти за икономиката и демокрацията в България. Според Зелените,  предложението за инвестиционен клас е неприемливо, тъй като не се предлагат и не се търсят други алтернативи за развитие, а лансираният проект не се основава на обективна оценка на нуждите на региона и дългосрочния интерес на местните общности. Съхраняването на Карадере като един от последните незастроени плажове по Черноморието, с красотата на дивата природа и горите около него, могат да бъде предпоставка за развитието на много и различни други дейности който да носят приходи както за местната общност, така и за общината и държавата, сочат Зелените. Целият този потенциал ще бъде погубен при реализация на предлаганата строителна инвазия, като в случая печалба ще извлече единствено фирмата-собственик на терените, гласи становището.

Зелените изброяват в становището си формите на обществена съпротива срещу проекта, сред които са Гражданска инициатива „Да спасим Карадере," фейсбук групи „Да спасим Карадере," и "Let's Try to Save Karadere," инициативна група на собственици на имоти в с. Горица,и др. Не са предприети никакви мерки за информиране на обществото, сравняване на алтернативите и отговорно вземане на решения за бъдещето на района от страна на местните власти и инвеститорите, отбелязват Зелените.

Проектът за строителство носи директен риск за защитените природни територии от европейската мрежа Натура 2000, в чиито граници попада районът на Карадере. Очакваните негативни последици от него са вече предмет на активно наблюдение от страна на български и чуждестранни природозащитни организации, международната преса и ЕС, припомнят Зелените. Според експертите им, той ще доведе до пряко трайно увреждане на природни местообитания и различни видове: горски птици, видри, костенурки, змии и др., с което се нарушава европейското и българско законодателство.

Сподели