Фондация "Екоцентрик" с престижна награда от „Врачански Балкан”

На 5 декември 2013 г. Фондация „Екоцентрик“ бе удостоена с награда в категорията „Неправителствени организации, подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в Природен парк „Врачански Балкан”.  Церемонията се проведе в Природозащитен център „Натура” в град Враца.

 

Наградата е за усилията на ЕкоЦентрик, насочени към възпитаване на отговорно поведение към природата и биоразнообразието на територията на ПП „Врачански Балкан”.

 

През 2013 г. ЕкоЦентрик разработи Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк „Врачански Балкан“, който е предназначен за занимания с ученически групи от 1. до 12. клас. Дейностите в Наръчника имат за цел да осигурят вълнуващи и незабравими преживявания на посетителите на Парка и да формират у децата емоционална връзка с природата. Задачите са изготвени така, че при изпълнението им децата придобиват междудисциплинарни познания за взаимоотношенията между човек и околната среда, разбират значението на биоразнообразието, необходимостта от опазването му и ролята на Природния парк, а също развиват специфични умения в тази област.

 

Същата година ЕкоЦентрик организира и проведе шест едноседмични образователни семинарa в селата по границата на Природен парк „Врачански Балкан“ - Паволче, Очин дол, Миланово, Лютиброд и Челопек. В семинарите участваха близо 150 гимназисти и учители от София, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и от Германия.

 

По време на семинарите бяха изготвени 27 младежки концепции за развитие на устойчив туризъм в селата. Младежките концепции за развитие на региона бяха изложени в Природозащитен център „Натура” във Враца под формата на постери, брошури или разписани стратегии. В „Натура“ бяха показани и други произведения и продукти от семинарите, които онагледяват устойчив начин на живот или са предназначени за естетизиране на средата.

 

В рамките на проекта „Ваканция за устойчиво развитие“ на ЕкоЦентрик също бяха подкрепени 6 местни инициативи за облагородяване на средата в селата: Паволче, Челопек, Люти брод, Очин дол и Миланово, както и проект за подобряване на туристическата инфраструктура във „Врачански Балкан“.

 

„Екипът ни цени високо този жест и благодари за полученото признание! За нас е чест и удоволствие да работим с професионалния екип на Дирекцията на ПП „Врачански Балкан", а опазването на природата е наша мисия! Желаем на Дирекцията умножаване на успехите в природозащитната дейност и в постигането на устойчиво развитие и сме мотивирани да подпомагаме с неограничени усилия работата в тази област“, споделя изпълнителният директор на ЕкоЦентрик Христина Банчева.

 

Първите годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата на ДПП „Врачански Балкан“ бяха връчени в пет категории. Четири допълнителни награди бяха връчени за „специални заслуги“.

 

За контакт:
Христина Банчева
Изп. Директор на Екоцентрик
тел. 0887 52 22 80
hristina [at] ecocentric-bg [dot] org
www.ecocentric-bg.org

Сподели       

Comments

ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК's picture
ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК said: Годишната награда за Неправителствена организация, подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в Природен парк „Врачански Балкан” за 2013 година е връчена на Фондация "Екоцентрик"