„Тъмни пари“ за отричане на климатичните промени в САЩ

Източниците на около три четвърти от многомилиардното финансиране за организации в САЩ, отричащи промяната на климата, не могат да бъдат идентифицирани

Автор:Тим Радфорд - Climate News Network, Лондон

Източниците на около три четвърти от многомилиардното финансиране за организации в САЩ, отричащи промяната на климата, не могат да бъдат идентифицирани, разкрива ново изследване, публикувано в журнала Climatic Change (Климатични промени).  Социологът в университета Дрексъл в САЩ Робърт Брюл, се опитва да идентифицира финансовите поддръжници на повече от 100 организации в САЩ, чиято дейност той определя като  "контраклиматично движение ".  Причина да предприеме изследването е ниското ниво на разбиране в САЩ за сериозността и непосредствеността на климатичните промени, въпреки изявления на национални академични институции и международни агенции, които потвърждават тяхната спешност.


През есента на 2012 г. чрез национално социологическо проучване е поставен въпросът: вярват ли учените, че Земята се затопля заради човешката дейност? Отрицателни отговори дават 43 % от анкетираните, а 12 %  отговарят, че не знаят.  Само 45 % от гражданите на САЩ правилно посочват, че научната общност е почти единодушна за антропогенния произход на изменението на климата. „Този резултат отразява голямо неразбиране на науката за климата от широката общественост", пише той.  Основен фактор за масовото недоразумение, според него, са "съзнателно организираните усилия за насочване на обществения дебат в погрешна посока и изкривяване на общественото разбиране за изменението на климата."

Избрали да останат анонимни

Брюл съставил списък на 118 важни организации в САЩ, които отричат промяната в климата: сред тях консервативни експертни групи, групи за застъпничество, търговски асоциации и др.  Той сравнил данни на Службата за вътрешни приходи (Internal Revenue Service) за 91 от тези организации с информация от Националния център за благотворителна статистика, и от Foundation Center -  източник на информация за филантропия, набиране на средства и програми за безвъзмездна помощ в САЩ.  В своя окончателен анализ той открива, че 140 фондации са отпуснали 5,299 гранта на обща стойност 558 милиона долара за въпросните 91 организации между 2003 г. и 2010 г. 

Редица тръстове и фондации, поддържащи свободния пазар и консервативни възгледи открито финансирали контраклиматичното движение. Още по-интересно е, че техни някога отявлени поддръжници като Фондацията ExxonMobil, вече не правят публично проследими вноски. Финансирането е изместено към непроследими източници. Например една фондация, наречена Донорският Тръст сега осигурява 25 % от всичкото проследимо финансиране за организациите, ангажирани с насърчаване на системно отричане на изменението на климата. Но тези, които на свой ред са финансирали Доорският Тръст, не могат да бъдат проследени.

Мегафонът на отрицанието

Брюл съобщава, че всъщност най-голямата част от финансирането за отричане на промяната в климата е непроследима: само част от милиардите, изплатени на такива организации се отчитат в публични регистри. Приблизително 75 % са "тъмни пари" от неидентифицирани източници.  Тези "тъмни пари" служат на практика като мегафон за усилване на гласовете на отрицание и оставят много от американските гласоподаватели с впечатлението че съществуват съмнения в научната подкрепа за тезата, че глобалното затопляне е причинено от човека. В действителност илюзията за несигурност е изфабрикувана.

"За да разберем напълно съпротивата срещу законодателството против промяната в климата трябва да се фокусираме върху институционализираните усилия за съжраждане и поддръжка на тази организирана кампания. Точно както в сценичните  спектакли, светлината на прожекторите се насочва върху звездите ", пише Брюл.  "Но, те са само най-видимите и разпознаваеми компоненти от много по-голяма продукция. В нея участват режисьори, сценаристи и най-важното, редица проидуценти, под формата на консервативни фондации," обяснява Брюл.

Сподели