Редакционна работилница на 15 - 16 март: Набираме млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес

BlueLink.net, в партньорство със студентско радио „Реакция,“ набира млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес за участие в редакционна работилница - обучение. Събитието ще се проведе на  15 - 16 март, 2014, събота и неделя в района на Национален парк "Рила."

Откриване в София на 14 март, петък, от 16.00 ч.

Участниците научават и прилагат високи етични и професионални стандарти, възприети от световните лидери в качествената журналистика като The Guardian, BBC, New York Times и др. В дебат и практическа работа журналистите усвояват техниките и прийомите, използвани от колегите им в тези издания при писане или излъчване на репортажи по подобни проблеми в жанра „фийчър.“ Въз основа на придобитите познания и опит, участниците ще обсъдят и изработят набор от правила и професионални принципи, които ще следват и прилагат в последваща журналистическа работа.

Фасилитатори:
• Павел Антонов, PhD,  управляващ редактор на BlueLink.net и бивш главен редактор на Green Horizon, Будапеща, Новини и актуални предавания в Нова телевизия и др.
• Кирън Кук, Climate News Network, Великобритания, бивш репортер на BBC, Financial Times и др.
• Джон Бенет, редактор, Arctic Monitor, медиен обучител за UNEP и др.

За  участие изпратете имейл до office [at] bluelink [dot] net, който да съдържа:
-       информация за личния и професионалния Ви интерес и опит в журналистиката; и
-       описание на интереса и ангажимента Ви към теми и проблеми, свързани с обществения интерес, като опазване на околната среда, индивидуалните и колективни права, толерантността към малцинствата, демокрацията и гражданското участие.

BlueLink.net oсигурява транспорт и настаняване на приетите участници, и ще покрие пътните им разноски до София.

BlueLink.net изпълнява дейностите като част от проект „Четвъртата власт в млади ръце,“ подкрепен от програмата за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на Европейската икономическа общност, и с подкрепата на Earth Journalism Network към Internews.

Сподели