Българи сред носителите на първите награди "Натура 2000"

Български проект е сред носителите на първите награди „Натура 2000,“ обявени на церемония в Брюксел вечерта на 24.05. Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник и членовете на журито връчиха отличията.

„Най-сърдечно приветствам тези достойни победители!“, заяви комисар Поточник. „Благодарение на неуморните усилия на хората, работещи във и за зоните от „Натура 2000“, нашата обширна мрежа от защитени територии се превръща в реален успех на европейското сътрудничество. С тези награди се отличават някои примери на изключителна работа, свършена в целия ЕС от управители на зони, публични органи, природозащитни организации и доброволци, фермери, лесовъди, ловци и рибари, учени, учители и много други. Това е техният ден и те напълно заслужават този успех“.

„Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и 4 % от морските райони. Тя има за цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези награди са признание за управлението на зони от „Натура 2000“, като те показват значимостта на мрежата за местните общности и икономики. Наградите отразяват разнообразната работа, извършвана в рамките на „Натура 2000“, и са в пет категории: опазване, социално-икономически ползи, комуникация, постигане на компромис между интереси/възприятия и работа в мрежа и трансгранично сътрудничество.

...и победителите са...

Наградата за опазване бе присъдена на проект на БДЗП за спасяване на царския орел в Сакар, България. Благодарение на работата на екипа на проекта и на сътрудничеството между него и частни компании местната популация на този застрашен в световен мащаб вид е възстановена, след като е била на ръба на изчезването. Чрез съвместната работа с енергийни компании за изолиране на опасни електропроводи и заравяне на висящи кабели успешно е премахнат рискът от токов удар — сериозен проблем за грабливите птици.

Проект в Сигишоара-Търнава Маре, Румъния, спечели наградата за социално-икономически ползи, показвайки впечатляващ пример за това как „Натура 2000“ води до икономически растеж и устойчив поминък в селските райони. Проектът дава възможност на фермерите за по-добро препитание чрез устойчиво обработване на земя с висока природна стойност, като в същото време допринася за опазването на уникален ландшафт с богато биоразнообразие. Благодарение на този проект 2300 фермерски семейства в региона получават приходи от над 2,5 млн. евро годишно. В момента подобни идеи се прилагат в други части на Румъния.

Наградата за комуникация бе връчена на Рана-Храдек в Чешката република за популяризирането на защитата на сухите тревни местообитания в региона Лоуни. Всяка година през май проявата „Честване на степите“ привлича 1000 души, а ежегоден конкурс за изкуства помага за запознаване на децата с работата по опазване на природата. Проектът повишава осведомеността сред гражданите на ЕС за стойността на природното наследство.

Наградата за постигане на компромис между интереси/възприятия бе връчена на проект в зоната Вейвергебид ван Миденв белгийската провинция Лимбург. Собственици на земя, организации и органи в областта на природата, които – преди са били в конфликт заради опазването на природата –, сега работят заедно за управление на влажните зони благодарение на новаторски подход, съчетаващ икономика, екология и образование.

Наградата за работа в мрежа и трансгранично сътрудничество се присъжда на мрежа за техническо сътрудничество в Испания за разработването на качествени стандарти за управление и на информационен уебсайт относно състоянието на мрежата „Натура 2000“ в Испания. Реболар дел Навалпотро в Гуадалахара е една от областите, където тези действия са успешно приложени, показвайки, че „Натура 2000“ е както мрежа от видове и местообитания, така и мрежа от хора.

Контекст

Всеки, който пряко участва в „Натура 2000“ – предприятия, органи, НПО, доброволци, собственици на земя, образователни институции или отделни граждани – може да се включи в конкурса за тази награда. От цяла Европа бяха получени общо 163 кандидатури. Списък от 22 подбрани кандидатури бе предаден на жури на високо равнище, което определи победителя във всяка категория.

Поради показания към тази награда интерес, качеството на представените проекти и важността да се изтъкне изключителната работа по опазване на природата, която се извършва в цяла Европа, Европейската комисия смята да връчва тази награда ежегодно.

Повече за победителите и за ролята, която зоните от „Натура 2000“ играят в подпомагането на опазването на биоразнообразието в Европа, можете да намерите на уебсайта на наградите „Натура 2000“: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Сподели