Екоразрешението за ядрено хранилище край София окончателно падна в съда

Седемчленен състав на Върховният административен съд /ВАС/ окончателно отмени на 23.06.2014 г. решение по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. от 10 октомври 2011 г. на министъра на околната среда и водите. С решението е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци." За окончателната съдебна победа съобщи  вносителят на жалбата Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и председател на НД "Екогласност" в Монтана.  Адвокат по делото е Александър Кашъмов.

Седемчленката на ВАС потвърди, че "в мотивите на първоинстанционното решение тричленният състав се е позовал на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г.) и на приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г., според което приложение погребването на отпадъците в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище е предпочитаното решение." Съдът остави без разглеждане молбата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” искането на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за отмяна на влязлото в сила решение № 11040 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 14109/2011 г. на Върховния административен съд, трето отделение, оставено в сила с решение №15645 от 26.11.2013 г. по адм. дело №12075/2013 г. на Върховния административен съд, петчленен състав. Тричленка на ВАС на 22.07.2013 г. отмени решението по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. Жалбоподатлят Петър Пенчев сподели тогава: - “ Радвам се, че с гражданската си позиция успявам да защитя здравето и живота на огромен брой хора.”

Сподели