Укрепване на независимата журналистика в обществен интерес

Дата: 
Fri, 2014-11-21 16:15 - 18:00

Дискусия: „Укрепване на независимата журналистика в обществен интерес”.

Участници: Нели Огнянова, Алексей Лазаров, Ружа Смилова, Павел Антонов


Място: Център за култура и дебат „Червената къща”, Червена зала, ул. Любен Каравелов 15
Време: 16:15 – 18:00

Събитието цели да събере на едно място специалисти от различни сфери, които имат отношение към журналистиката. Стремежът е в края на дискусията бъде опредлено какви трябва да са чисто практическите насоки за развиването на независимата журналистика у нас. Как трябва да се развива тази професия, така че да се гарнатира спазването на високи междинародни стандарти, както и да се поддържа основната функация на журналистиката – да работи в името на обществения интерес.

Дискусията е част от еднодневния форум "Време за действие", който ще се проведе на 21.11 в Център за култура и дебат "Червената къща".

Сподели