Пресконференция "Предложения и препоръки за подобряване възможностите за прилагането на пряката демокрация в България"

Дата: 
Thu, 2014-12-04 12:00 - 13:00

На 4 Декември, четвъртък, 2014 г. от 12:00 ч. в БТА Институтът за пряка демокрацияще проведе пресконференция за представяне напредложения и препоръки за подобряване на възможностите за прилагане на пряката демокрация в България

Препоръките са изготвени въз основа на емпирично социологическо изследване на тема: "ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" и вследствие на Анализ и оценка на резултатите от първия Национален референдум в България, проведен на 27 януари 2013 г. Изводите и оценките на социологическото изследване и анализа (извършени в периода май - октомври, 2014 г.) също ще бъдат представени на пресконференцията.

Целта на изследването бe да проучи мненията и нагласите на българските граждани относно готовността им за участие в процесите на взимане на решения чрез формите на пряката демокрация, преди всичко чрез референдум. Анализът на резултатите от първия Национален референдум разкрива актуалните проблеми при прилагането на законовата уредба относно националните референдуми.

Предложенията и препоръкитена екипа на Института за пряка демокрация за подобряване на възможностите за прилагане на пряката демокрация в България ще бъдат представени на парламента и правителството с цел иницииране на законодателни промени.

В дискусията ще участват:

1. Доц. д-р Петя Кабакчиева – Социолог, Ръководител на катедра „Социология" в СУ „Климент Охридски"
2. д-р Атанас Славов – Председател на УС на Институт за пряка демокрация, преподавател в СУ, експерт по конституционно право
3. Ивайло Хлебаров – водещ на пресконференцията и координатор на проекта в Институт за пряка демокрация


За контакт:

Ивайло Хлебаров - координатор на проекта

Институт за пряка демокрация
E-mail: idd [dot] bulgaria [at] gmail [dot] com

проект “Пряката демокрация в България: възможности и предизвикателства”, се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

Сподели