Защо освободиха директора на РЗИ-Велико Търново?

До д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Копие: До медиите

ПРОТЕСТНО ПИСМО


Уважаеми г-н министър,
С настоящото категорично възразяваме и настояваме да разпоредите извършването на щателна проверка на фактите и причините за уволнението на директора на РЗИ-Велико Търново д-р Албена Ламбева.
Основните цели на сдружение „Движение с екологична насоченост” са свързани с борбата с корупцията, опазване на околната среда и превенция на човешкото здраве. В тази връзка осъществяваме непрекъснат мониторинг върху дейността на частни инвеститори, местни и държавни институции, в това число и МЗ и РЗИ.
Нашето сдружение беше основен инициатор за провеждане на обществен дебат по темата за изготвяне на критерии, предвид изискванията на чл.7, ал.2, т.2 и чл.10, ал.7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, както и чл.13 ал.1 и чл.19а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Припомняме Ви, че в България имаше такива критерии – нормативно облечени в Наредба № 7 за хигиенно-защитните зони. Тази Наредба беше отменена през 2011 г. по предложение на д-р Димитър Димитров – директор на дирекция „Обществено здраве” към МЗ, по настояване от тогавашните ръководители на МОСВ Нона Караджова и Евдокия Манева.
На организираното от нас през май 2014 г. обществено обсъждане за необходимостта от създаването на нови такива критерии, д-р Димитров не успя да прикрие личната си неприязън към д-р Ламбева – защото тя категорично отказва да допусне вредни производства в област Велико Търново и защото не се страхува публично да възрази на началниците си.
Д-р Ламбева имаше смелостта открито да подкрепи нашата инициатива за създаване на нормативно установени критерии, по които РЗИ-тата трябва да дават своите заключения за риска за здравето на хората при реализацията на различни инвестиционни намерения.
Тя имаше смелостта да се изправи срещу скандални инвестиционни намерения от фирма „Континвест” за изграждане на заводи за хлор в Горна Оряховица и Ямбол, които биха застрашили живота и здравето не само на жителите в двете общини, а и на цяла България. И ви припомняме, че има подписка от над 3000 души от Горна Оряховица в подкрепа на д-р Ламбева.  
Въпреки натиска от началниците си, д-р Ламбева имаше смелостта да откаже да промени становището си, че инвестиционното намерение на „Базалт България” ЕООД за изграждане на базалтова кариера в сухиндолското село Димча и павликенското село Върбовка създава риск двете села да останат без питейна вода.
Защити и хората от Горна Липница, за които структурите на МОСВ са преценили, че няма риск да гълтат отровите от открита инсталация за биомаса.
Убедени сме, че обвиненията срещу д-р Ламбева са скалъпени от непочтени инвеститори, които поставят личната си печалба пред здравето на децата си, както и от служители във вашето министерство, които са се поставили в услуга на тези инвеститори. 
Вашата реакция в защита на лекарите от Спешна помощ ни дава надежда, че ще защитавате със същия плам и специалистите в регионалните здравни инспекции, които са подложени на не по-малко напрежение и натиск, в това число и от служители във вашето ведомство. 
Настояваме да ни информирате за предприетите от Вас действия във връзка с настоящото!


С уважение: членовете на:

„Движение с екологична насоченост”, гр. Ямбол

Инициативен комитет „Анти хлор” – Горна Оряховица

Инициативен комитет с. Горна Липница, В. Търново

Кметство с. Върбовка, община Павликени

Инициативен комитет с. Върбовка, община Павликени

Инициативен комитет с. Ракитница, община Стара Загора

Инициативен комитет с. Дражево, община Тунджа

Инициативен комитет с. Хаджидимитрово, община Тунджа

Съюз на избирателите

Екологична спасителна алтернатива (ЕСА)
 

Сподели