Преодоляването на COVID-19 изисква зелена обществена промяна

Пандемията на COVID-19 и наложените за борба с разпространението на болестта ограничения имат някои краткосрочни положителни въздействия върху околната среда на Европа. Те включват временни подобрения в качеството на въздуха, по-ниски емисии на парникови газове и по-ниски нива на шумово замърсяване, обяви днес Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в брифинг, озаглавен “COVID-19 и европейската околна среда: въздействие на глобална пандемия“.

Оценката на европейската екоинституция обаче подчертава също, че мерките срещу COVID-19 са предизвисаби и негативни последици, като засилено използване на пластмаси за еднократна употреба.

Анализ, извършен от агенцията на ЕС, сочи, че преодоляването на пандемията трябва да се съсредоточи върху прекрояване на неустойчивите системи за производство и потребление, за да се постигнат дългосрочни ползи за околната среда.

Според експертите на ЕАОС коронавирусната криза допълнително подчертава спешната необходимост за справяне с екологичните предизвикателства пред Европа. “Това ще бъде от полза не само за околната среда, но и за здравето и благосъстоянието на нашето общество,” заявяват от агенцията.

Брифингът е съставен въз основа на първоначални изследвания от външни експерти и експерти на ЕАОС. Той дава предварителна представа за това как пандемията на коронавируса и произтичащите от това правителствени мерки за борба с нея са се отразили на околната среда на континента и на усилията на ЕС да премине към нисковъглеродна бъдеще. Анализът разглежда какво можем да научим от тези ефекти и как те биха могли да помогнат за вземането на решения в бъдеще.

Основните констатации отразяват текущата работа за включване на въздействието на пандемията COVID-19 в различните сфера европейската политика в областта на околната среда, по чието формиране работи ЕАОС. Тези теми  са били обсъдени в поредица от онлайн дебати за COVID-19 и околната среда на високо, организирани от ЕИП.

Ключови находки на Европейската агенция за околна среда:

  • Пандемията COVID-19 допълнително подчертава взаимовръзките между нашите природни и обществени системи: устойчивостта на обществото зависи от устойчива система за подпомагане на околната среда.Загубата на биологично разнообразие и интензивните хранителни системи правят т.нар. зоонозни заболявания, които се предават от животни върху човека, по-вероятни. COVID-19 e такъв тип заболяване.Често обвързани със социалните неравенства, фактори на околната среда като качеството на въздуха явно оказват влияние върху ефектите от COVID-19.
  • Повишената зависимост от пластмаси за еднократна употреба и ниските цени на петрола в резултат на наложените блокади, имат негативни последици.
  • Заключванията по време на пандемията може да имат някои преки, краткосрочни, положителни въздействия върху нашата околна среда, особено по отношение на емисиите и качеството на въздуха, но те вероятно ще бъдат временни.

Повече информация

С цел да се направи “моментна снимка” на бързо променящата се ситуация, представеният брифинг разчита на различни външни източници, както и на ценната работа на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET).
Още изследвания, свързани с COVID, от EIONET и други партньори от ЕИП можете да намерите тук: https://www.eea.europa.eu/post-corona-planet/explore/#search-the-database.

Брифинга на ЕАОС може да свалите като PDF тук.

Сподели