Интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики - вече на български език

карта на екологични конфликти и добри практики

Екологично сдружение За Земята пусна онлайн първата свободна интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики на български език: www.map.zazemiata.org

Картата дава информация за около 70 екологични конфликта и добри практики от страната и света. Базата данни позволява търсене и показване на случаи според темата. Това позволява лесно да се видят конфликтните точки по отношение на ядрената енергетика в България - например случая АЕЦ Белене, за истинската цена на който За Земята наскоро публикува доклад. [1] Освен това, големият брой казуси, засягащи отпадъците в България, сочи ясно към един от основните проблеми - неефективното използване на ресурсите у нас и липсата на качествено въвличане на обществото при планиране на големи и потенциално вредни инфраструктурни обекти като регионалните депа за дългосрочно съхранение на отпадъци. От положителна страна, За Земята започна да издирва и картира най-значимите еко центрове в страната, които са отворени за посетители, според режима на посещения на центъра.

Сред най-любопитните случаи, отбелязани на картата са:
- АЕЦ Музей “Цвендендорф” - първата ядрена централа на Австрия, затворена след референдум преди пускането й през 1978 г., която днес е музей, учебен център, място за фестивали и фотоволтаична централа едновременно.
- Екоимение Обичковци, обитателите на което се стремят към устойчивото, самодостатъчно съществуане, в хармония с околната среда.
- Селото на милионерите Хиуаре Базар (Hiware Bazar), Индия

Една от най-интересните възможности на картата е, че позволява да изберете дадена точка и да търсите за наличието на екологични проблеми или добри практики в радиус от между 1 км и 100 км (функцията за филтриране по местоположение).

Другата най-важна черта на картата е нейната достъпност. Всеки може да публикува случаи - добри примери за екологосъобразни практики като еко-селища, хранителни кооперативи, фермерски пазари и др., както и екоконфликти като замърсяване, нарушение на защитени зони, конфликти с добивната промишленост, проблеми на градската среда и др. Силното визуално представяне и свързването на пространствена информация и съдържание на екологични теми улеснява откриването на сходни проблеми или добри практики и образуването на мрежи за взаимопомощ на хората, независимо от местоположението им.

Българската карта е вдъхновена от Международния атлас за екологични конфликти, създаден благодарение на проекта EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, финансиран от Европейския съюз, в който участва и Екологично сдружение За Земята.

За повече информация:
Тодор Славов todor[at]zazemiata[точка]org – EJOLT координатор за ЕС “За Земята”, тел. 0887505958
Координатор на EJOLT Атлас за екологична справедливост Леа Темпер (ICTA-UAB) +34(0)672262646 leah.temper[at]gmail.com

 

Сподели       

Comments

Станислава Копаранова's picture
Станислава Копаранова said: Линк към интерактивната карта: http://www.map.zazemiata.org/ (този в заглавието е "счупен" заради интервал накрая)