В Пловдив се проведе регионална среща за образование за устойчиво развитие

СНЦ „Зелени Балкани“ и Фондация „Екоцентрик“ проведоха регионална среща дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014, който се изпълнява на национално ниво с участието на 7 партниращи организации.

Регионалната среща се проведе на 22 май 2015 г. в гр. Пловдив. На нея присъстваха неправителствени организации, предлагащи различни форми на неформално обучение, читалища, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца, учители, педагози, обучители, журналисти, фирми и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации.

По време на мероприятието се представи изработената до момента концепция за знак за качество и тестов модел на национална интернет платформа като същевременно участниците коментираха за подобряването на тяхната функционалност. В приложението под новината може да намерите файл с описаните критерии и да дадете своето мнение, дали са достъчно задоволителни или пък са прекалено високи, за да се постигнат. Очакваме вашето мнение на мейл: apavlova [at] greenbalkans [dot] org

В рамките на проекта ще бъдат създадени критерии за качество на неформалното образование за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане.
Подобни срещи предстоят и в гр. Смолян на 25.05.2015 и в  гр. София на 04.06.2015 г.

Сподели