Казус с лицензията за производство на електрическа енергия, издадена на ТЕЦ „Бобовдол“

Сподели