От прага на новото хилядолетие

Не/зрящите българи от прага на новото хилядолетие

Състоя се поредната инициатива на граждани – доброволци от Карадере. Това е инициативата по създаване на контакт и помагане на хората от дома за стари хора с увреждания в град Бяла.
Първоначално идеята на заклеймяваните често като „отритнати от обществото” младежи, които ежегодно къмпингуват на Карадере, бе да организират довеждане до плажа на тези хора в затруднено физическо състояние, като по този начин споделят своето летуване с тях. Поради невъзможността за повечето от инвалидизираните да участват в подобно начинание за сметка на болшинството се премина към идеята за творчески изяви и по-специално пеене. Серията благотворотелни изяви започна най-напред с краткивизити и беседи по всеобщи граждански проблеми, така че да започне процес на взаимно опознаване между тези два, крайно отделени един от друг, слоя. Оказа се че комуникацията тече лесно между възрастните имобилизирани местни жители и младите българи, които пътуват, работят и живеят по далечни точки на света и се връщат в родината си предимно лятото за Карадере. В началото лекувани и персонал се бояха да не би действията на младежите да са с цел трупане напубличен образ, но видяха истинската загриженост и отдаденост на реални съграждани.
Музиканти с нестандартни инструменти от различни континенти споделиха част от своя обичаен плажен репертоар от огъня с хирата с количките. Първата изява бележеше отваряне към общуване за сметка на обичайно представяне на музика. От страна на младежите бе авангардната идея за предаване на определни природни вибрации посредством инструменти и самите изпълнители на подсъзнателно ниво, така както това се е случвало в различни култури и отколешни цивилизации на недокоснати от „цивилизацията” места. А болните хора отвърнаха също с пеене. Във втория концерт се включиха и част от чуждестранните туристи, които идват на Карадере вече в последователни години и се умножават. Пя се на различни езици, имаше превод, даже и поръчки.
След всяка среща аудиторията ставаше все по – нетърпелива, акакто за нови срещи, атака и за „шапки като вашите”. Специално за тях бяха поръчани и изработени от шапките на дейците за Карадере с българска версия – СПАСИ КАРАДЕРЕ. Както посочи един от зарадваните с подарък, нужно е да се спаси всъщност света... но няма как да не се действа стъпка по стъпка. Директорът на дома, Маринка Димова, сподели, че си имат и спортен отбор, който участва в състезания и имат фланелки от общината, а сега и шапките биха им влязли в употреба. След многобройните желания за конкретна помощ, се стигна и до добавянето на дома към национален проект по програма за обучение на хора в неравностойно положение. На отделни желаещи през идния месец ще бъде предоставено безплатно обучение за използване на интернет и нови технологии, ще се включват осигурени техника, транспорт и всичко необходимо с цел, след приключване на обучението въпросните хора да са в напълно равностойно виртуално положение, по-добро ежедневие, както и добър пример за околните.

Сподели