БлуЛинк предложи дебат за равностойност на гражданското съдържание в мрежата на EuroDIG 2016

EuroDIG 2016 да обсъди регулаторни и технически решения за гарантиране на равностойното присъствие на независимо, гражданско и демократично съдържание в мрежата предложи БлуЛинк. Предложението за тематична дискусия бе внесено от Асоциацията за прогресивни комуникации (APC.org), чиито български член е BlueLink.net. Второто предложение на APC.org е за дискусия по интернет и ИТ политиките в подкрепа на джендър правата.

Предложенията бяха внесени в отговор на покана от организаторите на  Паневропейският диалог за управление на интернет (EuroDIG) за тазгодишното издание на форума, който събира ежегодно представители на гражднското общество, правителства, международни организации и бизнес в Европа, за стратегическа дискусия по управлението и развитието на интернет.  Създадена през 2008 г., насърчава диалог и сътрудничестсво с интернет общността по широк кръг теми и проблеми, чиято кулминация е ежегодната конференция, която се провежда в различна европейска столица. София бе домакин на събитието през 2015 г., а следващото издание е планирано в Брюксел през юни т.г.  

Посланията на EuroDIG се представят пред глобалния форум за управление на интернет под егидата на ООН. Сред организациите, подкрепящи EuroDIG, са Съветът на Европа, Европейската комисия, ISOC, EURALO, Европейският телекомуникационен съюз, RIPE NCC и федералното министерство за комуникации на Швейцария. Основната задача на EuroDIG е да популяризира ангажирането на европейските граждани в многостранен диалог, в който да обменят опит, добри практики и да  идентифицират общи позиции. По този начин EuroDIG събира национални гледни точки за да прилага и формира европейските ценности и възгледи по отношение на интернет.

Асоциацията за прогресивни комуникации е глобална мрежа на граждански и ресурсни организации, социални движения и индивиди за и чрез употребата на информационни и комуникационни технологии за изграждането на стратегически общности и инциативи, които да допринасят за равноправно и справедливо развитие, социална справедливост, отворени за гражданите политически процеси и природосъобразна устойчивост. APC.org е едновременно мрежа и организация. Нейни членове са групи и индивиди, работещи в своите страни за постигане на същата мисия.

Речта на омразата към мигрантите и малцинствата, религиозната, джендър и етническа нетоерантност, и отказа от опазване на човешките и природозащитни права се разпростритат из Европа, докато масовите медии, които ги поддържат стават все по-малко - особено в източна Европа. Ето защо интернет се оказва от ключово значение за опазване и разпространение на толерантност, солидарност, равноправие и свобода на словото, гласи предложението на BlueLink.net за тематична дискусия на EuroDIG 2016. Как да постигнем това, при положение че все по-често съдържанието в мрежата все по-често се групира и предлага по търговски, а не по демократични или етични критерии? Могат ли комерсиалните доставчици и платформи като Google, Yahoo, Facebook или Twitter да гарантират равностойни възможости за независимото съдържание от гражданското общество или разследващата журналистика? И какво се случва, когато то е на "малки" езици - както на по-малки страни, така и на национални малцинства в тези страни? Какви регулаторни и технически мерки трябва да се прилагат? Това са част от въпросите, които BlueLink.net иска да постави от името на гражданското общество, независимите разследващи журналисти, и мнозина други, които споделят загрижеността ни за състоянието на човешките права, свободите и демокрацията, написа управляващият редактор на мрежата д-р Павел Антонов. BlueLink.net работи по тези проблеми стратегически от години, както на национално така и на международно ниво и бе домакин на междуародна среща за правните и политически аспекти на свободата на словото в интернет през м.юни 2015 г., непосредствено след EuroDIG 2015.

Второто предложение за тематична дискусия на EuroDIG, внесено от APC.org, засяга проблемите, предизвикателствата и възможностиите за привеждане на интернет регулациите в подкрепа на правата на джендър малцинствата в Европа. Интернет е ключов инструмент и важно пространство, чрез което лезбийски, гей, бисексуални и трансджендър движения по света се свързват, мобилизират и отстояват социална справедливост. Въпреки това LGBT активистите се сблъскват с редица проблеми онлайн: цензура на LGBT съдържание и тагването му като "опасно"; насочено насилие и заплахи срещу активисти в социалните медии; нарушаване на правото на неприкосновеност на сексуалната ориентация; заплахи срещу правото на анонимност - особено при младежта; нарушаване на правата на трансджендър хората да избират и ползват различни имена и идентичности в мрежата; изключване на активисти от дебатите по управлението на интернет; разбиране на особеностите на LGBT хората по отношение неприкосновеност и дигитална сигурност; проектиране на технологии, които променят джендър стереотипите и хетеронормативността; избори на най-добри политики срещу речта на омразата по отношение на сексуалността; "разопаковане" на уж вредното сексуално съдържание и поставяне на дневен ред на техническата и политическа цензура срещу LGBT съдържанието в търсачки, блогове и уебсайтове; въвеждане на политики за включване на LGBT гласове в интернет в процесите на управление на интернет на национално и международно ниво. APC.org организира работна среща по тези въпроси на глобалния форум за управление на интернет в Бразилия през 2015 г. На тях е посветено и изданието на годишния алманах Global Information Society Watch за 2015.

Сподели