Конкурсът „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“ продължава до 29 февруари!


Националният конкурс „Влез в час с уроците на природата“ на „Златен орех“, първата в България мрежа за неформално образование за устойчиво развитие, продължава да приема участници до 29 февруари 2016 г. Конкурсът се радва на голям интерес от цяла България и желанието на организаторите от „Златен орех” е да дадат възможност на повече участници да се включат със своите идеи за образование за устойчиво развитие. Акцент е опазването на околната среда и ролята на човека, като фокусът е върху образователни иновации и интересни извънучилищни занимания. Категориите са ученици, учители, нестопански организации и представители на социално отговорния бизнес. За пълни условия за участие, приключенските награди и подробна информация, моля вижте тук.

Какво е „Златен орех”?
„Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот - нестопанска организация или бизнес, учител или учащ, местна общност или медия, образователна или друга държавна институция – които търсят или провеждат обучения с такава насоченост. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват на zlatenoreh.net и да се присъединят към мрежата от пролетта на 2016 година.

„Влез в час с уроците на природата“ е инициатива от „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, проект на седем нестопански организации - Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”. Проектът стартира преди точно една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в България и от липсата на мрежа от организации в сферата, които ефективно да обменят опит и добри практики и да популяризират своите дейности. 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. www.ngogrants.bg 

Сподели