Подкрепяме Европейския план за действие за демокрация

БлуЛинк приветства  Европейския план за действие за демокрация, оповестен от ЕК на 03.12.2020.  Планът определя мерки за насърчаване на свободни и честни избори, укрепване на свободата на медиите и противодействие на дезинформацията и има за цел овластяване на гражданите и изграждане на по-устойчиви демокрации в целия ЕС. Той е отговор на предизвикателствата пред европейските демократични системи породени от нарастващия екстремизъм и увеличаващото се разстояние между хората и политиците, заяви ЕК.
По-конкретно, ЕК предлага правни действия относно политическата реклама, които ще засегнат спонсорите на платено съдържание и канали за производство и разпространение, включително онлайн платформи, рекламодатели и политически консултации, като изяснят съответните им отговорности.
Комисията също така препоръчва мерки за справяне с безопасността на журналистите и представя инициатива за тяхната защита от стратегически съдебни дела срещу обществено участие (SLAPP). ЕК ще насочи усилията си за преработване на съществуващия Кодекс за действие спрямо дезинформацията, засилване на изискванията към онлайн платформи и въвеждане на енергичен мониторинг и надзор.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „С хода на дигиталната революция гражданите трябва да могат да правят свободен избор докато вижданията им са изразени свободно. Фактите трябва да се разграничават от измислиците, а свободните медии и гражданското общество трябва да могат да участват в открит дебат, без злонамерена намеса. Следователно ЕС предприема действия, за да направи нашите демокрации в ЕС по-устойчиви. "
Вицепрезидентката на ЕК по ценностите и прозрачността, Вера Юрова, каза: „Демокрацията не може да се приема за даденост; трябва да се възпитава и защитава. Нашият план има за цел да защити и насърчи смислено участие на гражданите, да им даде възможност да правят своя избор в публичното пространство свободно, без манипулация. Трябва да актуализираме правилата, за да използваме възможностите и предизвикателствата на дигиталната ера. Планът предлага действия за повишаване на защитата на журналистите и борба с дезинформацията и намесата, като същевременно се защитава изцяло свободата на словото. "
Предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, не се ограничават до границите му, така че всяко действие, предприето у дома, ще има отражение в чужбина.
Европейският план за действие за демокрация е дългоочаквана стъпка за отбрана на основополагащите ценности на ЕС от посегателствата на враждебни на европейската демократична и цивилизационна мисия сили, коментира Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на BlueLink. Укрепване на демокрацията и ценностите на обединена Европа е основополагащата част от мисията на организацията, така че подкрепата ни за новият план е пълна и безусловна, поясни той.
Европейският план за действие за демокрация определя мерки около три основни стълба:

Насърчаване на свободни и честни избори

Комисията ще предложи законодателство относно прозрачността на спонсорираното политическо съдържание („политическа реклама"). Комисията ще преразгледа и правилата за финансиране на европейските политически партии. Чрез Европейската мрежа за сътрудничество по изборите, Комисията ще засили сътрудничеството между държавите-членки и ще стартира нов оперативен механизъм, който ще подкрепя ефективния и навременен обмен по въпроси, свързани с почтеността на изборите, като киберсигурността на изборите.
Комисията ще организирана събитие на високо ниво, обединяващо различни органи за справяне с предизвикателствата, свързани с изборните процеси, както и овластяване на гражданите да участват като избиратели и кандидати в демократичния процес. Здравата демокрация разчита на ангажираността на гражданите и активното гражданско общество, не само по време на избори.
За тази цел планът за действие насърчава използването на структурните фондове ЕС и наличното финансиране по новата програма „Творческа Европа“, както и подчертава значението на активното участие на младите хора, ключов елемент от младежката стратегия на ЕС. ЕС също ще консолидира капацитета на мисиите на ЕС за наблюдение на избори в трети страни.

Укрепване на медийната свобода и плурализъм

През последните години безопасността на журналистите продължава да се влошава - в няколко държави-членки нарастват физическите и онлайн заплахите и нападенията срещу журналисти. Ето защо през 2021 г. Комисията ще предложи препоръка относно безопасността на журналистите, като обърне специално внимание на заплахите срещу жени журналисти и инициатива за ограничаване на злоупотребата с искове срещу публично участие (SLAPP).
Комисията също така ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки чрез структуриран диалог и ще осигури устойчиво финансиране на проекти за правна и практическа помощ на журналисти в ЕС и другаде. И накрая, Комисията ще предложи допълнителни мерки в подкрепа на медийния плурализъм и за засилване на прозрачността на медийната собственост и държавната реклама, наред с други, чрез новия монитор за собствеността на медиите.
Планът за действие за европейската демокрация върви ръка за ръка с плана за действие за медиите и аудиовизуалните продукти, който има за цел да помогне на сектора да се възстанови и да се възползва максимално от дигиталната трансформация.

Борба с дезинформацията

Планът за действие предлага подобряване на съществуващите инструменти на ЕС за противодействие на чуждата намеса, включително нови инструменти, които позволяват налагане на разходи на извършителите. Комисията ще насочи усилията за преработване на Кодекса на практиките за дезинформация в съвместна регулаторна рамка на задълженията и отчетността на онлайн платформите, в съответствие с предстоящия Закон за цифровите услуги. За тази цел Комисията ще издаде насоки за подобряване на Кодекс за практика през пролетта на 2021 г. и създаде по-стабилна рамка за наблюдение на неговото прилагане. Комисията и върховният представител също ще предприемат допълнителни мерки, които укрепват устойчивостта на нашите общества и насърчават международните партньорства.

Следващи стъпки

Комисията постепенно ще прилага плана за действие на Европейската демокрация до 2023 г. - година преди изборите за Европейски парламент. След това Комисията също ще направи оценка на постигнатия напредък и дали са необходими допълнителни стъпки.
Комисията ще продължи да се ангажира с Европейския парламент и Съвета, както и с широкия кръг от национални участници, публични и частни, извън правителствените власти - всички ключови за укрепването на устойчивостта на нашите демокрации.

Предистория

Този европейски план за действие за демокрация, взет заедно с новия Европейският механизъм за върховенство на закона, новата стратегия за засилване на прилагането на Хартата на основните права, медиите и аудиовизуалния план за действие, както и пакетът от мерки, предприети за насърчаване и защита на равенството в ЕС, ще бъдат ключов двигател за новия тласък на европейската демокрация да се справи с предизвикателствата на дигиталната ера. Ангажиментът за демокрация също е заложен във външната дейност на ЕС и централен стълб в работата му с присъединяващите се страни и съседните страни.

Европейските планове за действие за демокрация са една от основните инициативи на Работна програма на Комисията за 2020 г., обявена в Политическите насоки на президента фон дер Лайен.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели