Гражданска подкрепа за климатичен закон в България

През март 2020 г. след плана за изпълнение на Зеления пакт Европейската комисия подготви предложение за Европейски закон за климата. Целта му е да установи правно обвързваща цел за нулеви емисии на парниковите газове към 2050 г. След приемането на закона всички държави-членки на ЕС ще бъдат длъжни да предприемат необходимите действия за постигане на целта.

Досега предложеният закон за климата се обсъжда в Европейския парламент и в държавите-членки. Как ще бъде приет от парламентаристите и ще бъде интегриран в националните законодателства зависи и от обществената подкрепа.

БлуЛинк приветства европейската инициатива за климата с желанието да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за Европейския климатичен закон в България и да насърчи развитието на български закон за климата и/или промени в свързаните национални законодателни и стратегически документи. Ще работим в тази посока, като се свържем с представители на гражданското общество, които не са били ангажирани с темата за климата и околната среда, като потърсим пресечни точки, за да обсъдим с как въвеждането на климатичната политика може да донесе полза и за каузите в техните области на работа.

"БлуЛинк ще разшири разбирането за потребността от европейско и българско климатично право извън относително тясно специализирания кръг експерти и организации, които работят по проблемите на климата - към групи и движения в други сфери, които до сега на са я разбирали достатъчно добре. Освен качеството на околната среда, чистотата на въздуха и земеделието, те включват например здравето, благополучието на селскостопански и крайбрежни общности, правата на жените, младите хора, бежанците и дори мира и сигурността като цяло. БлуЛинк е добре подготвен да осъществи тази задача чрез уникалното си съчетаване на мрежови функционалости, аналитична експертиза и журналистика", заяви управляващият редактор и съучредител на организацията Павел Антонов.

За тази цел ще проведем правен анализ на Европейския климатичен закон и неговото отражение върху българското законодателство, ще ангажираме идентифицирани заинтересовани страни в дискусията за климатичен закон чрез дигиталната платформа на БлуЛинк и ще предоставим подкрепа за застъпничество. Тези дискусии ще отразим чрез журналистически репортажи и мултимедийни формати. Проектът ще продължи до февруари 2022.

Като мрежа за гражданско действие БлуЛинк има солиден опит както в сферата на независимата журналистика в обществен интерес, така и в работа с различни граждански движения и активисти за търсенето на решения на общи проблеми, включително чрез осъществяване на специализирани проучвания и консултации. Към януари 2021 г. мрежата се ползва от 120 организации и 172 личности в подкрепа на демокрацията, опазването на околната среда и ценностите на Обединена Европа.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект № G2101-61402 “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“ (Expanding support for European climate law in Bulgaria). Проектът се осъществява от фондация „Блулинк“ с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели