Черноморска мрежа на НПО отбеляза съвместно с Младежкия воден парламент Световиня ден на водата

MARLITER

Черноморска мрежа на НПО отбеляза съвместно с Младежкия воден парламент Световиня ден на водата 

Черноморска мрежа на НПО съвместно с Младежкия воден парламент отбеляза на 21 март 2021 г. Световиня ден на водата с онлайн проява, събрала 57 участници от екологични клубове от  цялата страна. В рамките на програмата беше проведен електронен обучителен модул „Морската околна среда: състояние и рискове“ по проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ MARLITER, програма „Черноморски басейн 2014 — 2020“.

В обучителния модул бяха разгледани по интерактивен начин темите за живота в Черно море, рисковете и последиците от пластмасата за морските организми и начините за намаляването на отпадъците в морето.  Фокус на обучението беше използването на резултатите от мониторинга на морската околна среда и гражданската наука за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци по крайбрежието и в морето.

Черноморска мрежа на НПО е ангажирана както с развитието на знанията на младежката аудитория, така и с възпитанието на активна гражданска позиция в нейните представители.

 

Сподели