Развитиe на капацитет за зелена инфраструктура

BSNN

Развитиe на капацитет за зелена инфраструктура


В подкрепа на усилията за развитието на експертен капацитет за работа по въпросите на зелената инфраструктура, експертите на проекта SaveGREEN организираха срещи с участието на консултант за партньорите от всяка участваща страна, за да бъде обсъдено адаптирането и разпространението на препоръките за финансиране на зелената инфраструктура на национално ниво.
Екипът на SaveGREEN  е изпратил доклад за възможностите за финансиране на мерки и интервенции, свързани със зелената инфраструктура, до българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Те могат да бъдат използвани при планиране и осъществяване на мерки по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.


Проектът SaveGREEN или „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ се обръща към критичната тема за екологичните коридори, известни като зелена инфраструктура, в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. SaveGREEN ще насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори.  В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.
Следвайте #SaveGREEN в социалните медии!

 

Сподели