Нетно намаляване на емисиите с поне 55% - ЕС постигна споразумение за климатичния закон

На 21 април, след 14-часови дискусии, преговарящите от Европейския парламент и държавите-членки постигнаха консенсус по конкретните елементи на проектозакона за климата. Екологичната общност вижда това като голяма стъпка напред към климатично неутрална Европа.

Най-важните акценти от преговорите включват:

  • Целта на намаляването на емисиите на парникови газове за 2030 г. е определена като „нетни 55%“, която включва около 52,8% пряко намаляване на емисиите от секторите, излъчващи емисии (като енергетика, промишленост, транспорт, строителство, селско стопанство) спрямо нивата от 1990 г. и 225 Мт CO2e „отстранени“ от атмосферата в гори и друга естествена среда. Все още остава неясно дали международното корабоплаване и авиацията ще бъдат включени в тези сектори.
  • Целта за климатична неутралност до 2050 г. е определена само за Европейския съюз, без задължения за всяка държава-членка да постигне национален климатичен неутралитет.
  • Бюджетът на парниковите газове е договорен за периода 2030-2050 г., но бюджетът за периода до 2030 г. остава неясен.
  • Беше договорено да се създаде независим научен консултативен съвет на ЕС по изменението на климата. Основната задача на Консултативния съвет ще бъде да предоставя научни съвети и да издава доклади за съществуващи и предложени мерки на Съюза, климатични цели и индикативни бюджети за парникови газове, както и тяхната съгласуваност с ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение. Той ще бъде съставен от 15 научни експерти (не повече от 2 от една и съща държава-членка на ЕС), номинирани за мандат от 4 години от управителния съвет на Европейската агенция за околната среда.
  • Всички бъдещи законодателни предложения, включително бюджетни предложения, трябва да бъдат в съответствие с целта за 2030 г. и целта за климатична неутралност.

 

Блулинк ще анализира постигнатите споразумения по Европейския закон за климата и възможности за неговото прилагане в България в рамките на проекта “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, който се осъществява с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация. Проектът има за цел да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за Европейския климатичен закон в България и да насърчи развитието на български закон за климата и/или промени в свързаните национални законодателни и стратегически документи. 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели