Закон за европейско поколение без тютюн до 2040

БлуЛинк помага на ЕК да оцени ползите от Евродирективата за тютюневи изделия

Евродирективата за тютюневите изделия намалява систематично  нивата на пушене и употребата на тютюн, но са необходими повече усилия. Това е основното заключение на първия доклад за въздействието на директивата, публикуван на 20.05. 2021  от Европейската комисия /ЕК/. С него започва оценката на въздействието на петата година откакто директивата влезе действие през 2016 г.  Експерти на БлуЛинк  участваха събирането на фактологични данни за доклада чрез външно подкрепящо изследване.

Докладът на ЕК  посочва две основни области, в които трябва да видим подобрения: прилагане на национално ниво и по-добро разглеждане на новите тенденции на пазара, като нови тютюневи изделия. Стела Кириакидес, комисар по здравеопазването и безопасността на храните, коментира, че с европейския план за борба с рака ЕС предлага смели и амбициозни действия за намаляване на употребата на тютюн. Целта е ясна -  европейско поколение без тютюн до 2040, в което по-малко от 5% от хората употребяват тютюн.

Според еврокомисарката това означава законодателството на ЕС за тютюна да се прилага по-стриктно  и да се подпомага актуализирането му  в крак с новите развития. “Законодателството на ЕС относно тютюна очевидно е оказало положително въздействие върху нивата на тютюнопушене в ЕС, но за да постигнем целта си, трябва да му отделим  повече внимание. Предстоящият преглед на Директивата за тютюневите изделия ще бъде важна част от тази работа, " обясни Кириакидес.

Изследване с участието на БлуЛинк

Управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов и правният експерт на мрежата Пламен Пеев бяха сред експертите, участвали в изготвянето на външно подкрепящо изследване, което предостави фактологична основа за доклада на ЕК. То събра данни за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС.
Директивата регулира производството, представянето и продажбата на тютюн и свързаните с тях продукти и има за цел да улесни гладкото функциониране на вътрешния пазар, да защити здравето на хората - особено на младите хора - и да изпълни задълженията на ЕС по Рамковата конвенция на СЗО относно контрола върху тютюна. Подкрепящото изследване бе изпълнено от консорциум на консултантските компании ICF S.A. и Rand Europe и е достъпно тук https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ce15083-b931-1... . В консорциума участваха и водещи учени от Kings College в Лондон.

За поколение без тютюн

С 27% от всички видове рак, приписвани на употребата му, тютюнът е най-големият риск за здравето, който може да се избегне в ЕС. Европейският план за борба с рака, ключов стълб на Европейският здравен съюз има за цел да създаде „поколение без тютюн“ до 2040 г. За постигане на тази изключително амбициозна цел е нужно своевременно мобилизиране на целия наличен арсенал от инструменти за контрол на тютюна на всички нива, заяви ЕК в прессъобщение. Според него публикуваният на 20.05.2021  доклад е “важна стъпка” в тази посока.
Докладът идентифицира постигнатия напредък и областите, в които има място за подобрение. Той установява, че законодателството на ЕС е подобрило контрола върху тютюна, допринесло е за защитата на здравето на гражданите, като предоставя на държавите-членки строги правила за справяне с употребата на тютюневи изделия.

Директивата въведе изчерпателни правила на политиката на ЕС за контрол на тютюна, по-специално чрез разширени комбинирани здравни предупреждения, система за проследяване и проследяване, забрана за характеризиране на аромати, създаване на база данни за съставките и регулиране на електронните цигари. Тя също така допринесе за подобряване на общественото здраве чрез намаляване на потреблението на тютюн. Докладът също така заключава, че поради развитието на пазара има възможност за подобрение в някои основни области като етикетиране, оценка на съставките, трансгранични продажби от разстояние и нови и нововъзникващи продукти.

Докладът на ЕК се основава, наред с други източници, от проучване за предпочитанията и възприятието на потребителите на специфични категории тютюн и свързани продукти (проучване на възприятието) и проучване за подкрепа на доклада за прилагането на Директива 2014/40 / ЕС (и двете налични тук) . Освен това той взема предвид  Становището на SCHEER относно електронните цигари и най-новото Проучване на Евробарометър (за отношението на европейците към тютюна и електронните цигари).

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели