Важно е да опазваме Дунав, припомниха децата от Община Гулянци с творби за Международния ден на река Дунав

С беседа и образователни игри за деца отбелязаха Международния ден на река Дунав - 29 юни, в Община Гулянци. По време на събитието бяха обявени победителите в общинския творчески конкурс за деца „Моето приключение край Дунав“. Голямата награда за децата и техните ръководители е разходка с лодка по Дунав, осигурена от Блулинк в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regionaland Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+).

Община Гулянци отбеляза Деня на Дунав съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Центъра за обществена подкрепа в гр. Гулянци и СУ „Хр. Смирненски“. Секретарят на местната комисия Александър Мичев проведе беседа и викторина на тема „Богатствата на Дунав“ и образователни игри, които обогатиха знанията на децата за реката, опазването на богатата ѝ природа и за местната история.

В рамките на събитието бяха обявени победителите в общинския конкурс „Моето приключение край Дунав“, а всички творби бяха представени в изложба. Над 30 ученици от община Гулянци и гр. Плевен се включиха в тазгодишното издание на конкурса и впечатлиха журито с таланта, творческото си мислене и с изразеното виждане за опазването на околната среда, приятелството, бита и културата на хората и приключенията край реката.

Сред отличените е четвъртокласникът Габриел Мартинов от СУ „Хр. Смирненски“ в гр. Гулянци. С творбата си иска да каже на хората да пазят природата, да не изхвърлят отпадъци, да не палят огън, да не изсичат дърветата, разказва детето по време на награждаването. Самият той от малък често ходи на излети със семейството си и почиства брега.

Голямата награда за децата и техните ръководители е разходка с лодка по Дунав, осигурена от фондация "Блулинк" в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regionaland Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подаръци от Общината и МКБППМН получиха всички участници в конкурса и честването на Деня на Дунав. Освен тях, за достойните си постъпки бяха наградени Рая Милушева и Деяна Димитрова от СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци. Ученичките получиха съответно званието „Кавалер на бронзовото сърце“ и „Кавалер на златно сърце“ от секретаря на комисията. Отличието се връчва ежегодно на деца, извършили благородна проява.

Проект DANUrB+ цели да подобри качеството на живот и търсенето на туристически услуги в периферните райони на р. Дунав, за да се спре обезлюдяването на населените места в региона. Той се осъществява от партньорски консорциум под ръководството на Университета по технологии и икономика в Будапеща, с финансова подкрепа по Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 19 основни и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия) си сътрудничат, за да промотират устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. Фондация “БлуЛинк” е сред трите български партньора, заедно с Нов български университет и Национален туристически клъстер "Българският пътеводител.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели