Сравнителен анализ между Националните планове за възстановяване и устойчивост на България, Латвия, Португалия и Словакия

Блулинк разработи 3 бр. сравнителни анализи в област на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България  (като част от стълб “Зелена България”, версия от 16.04.2021 г.) и НПВУ на 3 държави-членки на ЕС (Португалия, версия от 22.04.2021 г., Словакия, версия от 20.05.2021 г. и Латвия, версия от януари 2021 г.).

Сравнителният анализ съдържа добри практики, проекти и интервенции в области на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", включени в НПВУ на Латвия, Португалия и Словакия, които могат да послужат при актуализацията на българския НПВУ в тези направления. За допълнителна илюстрация, в област на политика "Енергетика и климат" са включени и добри практики от НПВУ на Румъния (версия от 26.06.2021 г.).

Анализите са изготвени в рамките на проект “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България “ (Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на диалога с различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на НПВУ. 

Текстът е изготвен в рамките на проект № GEF-21-17 “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“(Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Проектът се осъществява от Зелената европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с фондация „Блулинк“, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели