ЕкоЦентрик обявява покана за младежки проекти „КонсУмувай“ за отговорно потребление в училище

Знаете ли, че съвременният модел на потребление е една от основните причини за:


- екологичните предизвикателства в съвременния свят - замърсяване на околната
среда, загуба на биоразнообразие, изчерпване на ресурси, климатични промени;
- социалното неравенство и нарастващата пропаст между бедни и богати;
- нездравословния начин на живот, който е причина настоящото поколение да е
първото в историята, което няма да бъде толкова здраво, колкото са родителите му.

Фондация ЕкоЦентрик предизвиква учениците от 7 до 12 клас от градовете София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Пазарджик, Враца, Мездра и Ловеч да осъществят реална промяна в средата си, като намалят не само своя потребителски отпечатък, но и този на цялото си училище. Младежите трябва да разработят истински проект и да предложат реално решение на съществуващ проблем, свързан с потреблението в училище (например: свръхконсумация, потребление на продукти, които са свързани с вредни практики по отношение на околната среда или към хората, ангажирани с тяхното производство и/или потребление, нездравословно хранене и др.). Чрез предложеното решение следва да се насърчи отговорното потребление сред учениците и персонала на училището. Приоритетни области по отношение на младежките проекти са храна, облекло и електронни джаджи, като темите могат да бъдат разгледани с фокус върху някой от техните аспекти: енергия, отпадъци или жизнен цикъл. Идеята е да се стимулира иновативното мислене, творческото решаване на проблеми и осъзнатостта на силата на потребителския избор сред младежите, поради което се насърчават проекти, които постигат по-голям резултат с по-малко ресурси, оползотворяват повторно материали, предотвратяват образуването на отпадъци и други.

Всеки проект ще има свой ментор от експертите и доброволците в проекта „КонсУмувай“, който ще подкрепя и напътства участниците, с цел предложенията да бъдат максимално ефективни и целенасочени. Между 3 и 5 проекта ще бъдат избрани за победители  и всички те ще получат възможност да реализират своята проектна идея, като Фондация ЕкоЦентрик ще осигури финансиране до 100 лева на одобрените проектопредложения. Предложения се приемат до 15 юни 2016 г.

Регистрирайте отбор тук или научете повече как да се включите.

Сподели