Климат и права - кръгла маса

Дата: 
Fri, 2021-10-29 14:00 - 16:45

Ефектите на климатичните промени върху жените и климатичните мигранти и възможностите за преодоляване на предизвикателствата чрез климатично законодателство ще обсъдят представители на граждански организации, експерти и активисти по време на кръгла маса на тема “Климат и права”. Онлайн събитието, организирано от фондация “БлуЛинк”, ще се проведе на 29 октомври 2021 г. от 14:00 часа. За участие в кръглата маса е необходима предварителна регистрация чрез онлайн формуляр.

Кръглата маса е стъпка в подкрепа на гражданския диалог за ефектите, които промените в климата оказват върху различните групи в обществото. Често най-маргинализираните групи са и най-засегнати от последствията от климатичните промени. Сред тях са жените и хората, принудени да напуснат домовете си заради екстремните условия, породени от промените в климата.

На събитието представители на граждански организации, експерти и активисти, ангажирани с правата на жените, правата на мигрантите и бежанците, и промените в климата ще споделят опит и информация за: климатичните промени и ефектите върху жените и миграцията; климатичното законодателство в Европа и у нас; климатичните закони в подкрепа на правата на жените и климатичните мигранти. Подробна информация и предварителна програма на събитието са достъпни тук.

Кръглата маса е част от усилията на БлуЛинк да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за Европейския климатичен закон в България и да насърчи развитието на български закон за климата и/или промени в свързаните национални законодателни и стратегически документи. Работата на БлуЛинк в тази област е подкрепена от Европейската климатична фондация в рамките на проект “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“.

Сподели