Становище относно проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021 – 2027 г

Във връзка с проведено в периода 16-30.12.2021 г. обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Благоевград (ПИРО) 2021 – 2027 г., Фондация "БлуЛинк" предостави своите коментари и препоръки относно последващи стъпки по допълване и финализиране на плана.

Становището е подготвено от Наталия Петрова Димитрова-Попова, член на УС и ръководител проекти във фондация „Блулинк“ и съдържа препоръки към община Благоевград за необходимост от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда, обосноваване на заложените дейности с проведени проучвания и анализ, допълване на липсващи документи и отстраняване на грешки в плана.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели