Граждански организации призоваха за създаване на Комитет за наблюдение на НПВУ

Граждански организации настояват за създаването на Комитет по наблюдението на Националния план за възстановяване и устойчивост, който да следи за прилагането и изпълнението на плана. Призивът беше внесен в отворено писмо до Министерския съвет на 12 януари от коалиция “За да остане природа в България“, MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ - България, коалиция „За Зелен Рестарт“, „Зелени Закони“ и “За Земята”.

Вносителите на отвореното писмо подчертават, че няма публична информация дали и какви механизми за независим мониторинг ще бъдат въведени след одобрението на НПВУ от Европейската комисия. Въвеждането на външно наблюдение е ключово, за да се гарантира прилагането на реформите и проектите в НПВУ, както и изразходването на 12-те милиарда лева допълнително европейско финансиране, което ще получи България чрез програмата за възстановяване на Европа "Следващо поколение ЕС".

Регламентът за функционирането на програмата за възстановяване на Европа също се съдържат препоръки в тази насока. Няколко държави членки на ЕС вече планират да създадат специален комитет за наблюдение за
изпълнението на плановете за възстановяване, посочват още гражданските организации, които изразяват готовност да съдействат за създаването на такъв комитет у нас.

“Ако бъде разработен по открит и прозрачен начин, такава една инициатива би гарантирала участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и организации на гражданското общество в прегледа на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване - така, че възстановяването да бъде реално зелено и справедливо, и да допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата. Този орган би могъл също да играе консултативна роля или да предлага консултиране на съществуващи съответни институции”, коментират вносителите.

През 2021 г. Блулинк, в сътрудничество със Зелената европейска фондация, направи анализ на НПВУ на България, както и на три други страни членки на ЕС - Латвия, Португалия и Словакия. Бяха разработени експертни становища и сравнителни анализи в област на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", които бяха изпратени до служебния вицепремиер по управлението на европейските средства Атанас Пеканов, представителството на ЕК в България и ресорни министерства.

Експертните анализи и станивища бяха представени по време на кръгла маса на тема “Екологичната и социалната справедливост в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост”, която се проведе на 17 май 2021 г. в София. Резултатите от проекта бяха оповестени и на пресконференция, организирана от Блулинк на 2 декември 2021 г.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект № GEF-21-17 “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“(Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Проектът се осъществява от Зелента европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с фондация „Блулинк“, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели