Морски приятели за малките ученици

BSNN


Проектът LitOUTer зарадва първокласници от Бяла с интересни играчки и нови знания за морския свят


Играчките за деца също могат да образоват и ангажират с опазването на Черно море – те са един от инструментите за работа с най-малките, разработени по проекта „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), осъществяван от Черноморска мрежа на НПО и партньори в рамките на Черноморския регион.
Първокласниците от ОУ „Отец Паисий“ в Бяла получиха подарък от проекта LitOUTer - морски обитатели играчки с имена Делфинчо, Хамсийка, Есетричка и Мидичко. Всеки от новите морски приятели на децата има две страни – с весело и тъжно лице, както и две стомахчета – със здравословна морска храна и с парченца от пластмасови отпадъци. Това просто и достъпно послание обогатява знанията на децата за вредата от морските отпадъци и пластмаси за живота в морето. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. Именно водещият партньор е автор и изпълнител на идеята за играчките морски обитатели.
   


В рамките на LitOUTer средствата за превенция и намаляване на отпадъците при източника са доброволни, интерактивни, информационни и образователни дейности за повишаване на обществената осведоменост. Посланията към младежи и възрастни са предавани по различен начин, чрез беседи, срещи и дискусии, както и с демонстрационен модел на източници и разпространение на морските отпадъци с ГИС данни, изготвен от научни институти.
Проектът насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро. 

 

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org 

Сподели       

Comments

Pavel Antonov's picture
Pavel Antonov said: Страхотно, радвам се, че действате в Бяла.